หน้าแรกTrade insightกุ้งขาวแวนนาไม > การคาดการณ์ผลกระทบจากการที่สหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) กับสินค้าอาหารทะเลของไทย

การคาดการณ์ผลกระทบจากการที่สหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) กับสินค้าอาหารทะเลของไทย

ที่มา : กรมประมง, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

https://www.fisheries.go.th/strategy-tradestat/images/FisheriesInterTrade/Article/article-GSP.pdf

Login