หน้าแรกTrade insight > การควบคุม/ตรวจตราการนำเข้าซ้อนมายังรัสเซียของคาซัคสถานทำให้สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนในรัสเซียราคาสูงขึ้น?

การควบคุม/ตรวจตราการนำเข้าซ้อนมายังรัสเซียของคาซัคสถานทำให้สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนในรัสเซียราคาสูงขึ้น?

แม้ปัจจุบันรัสเซียจะอนุญาตให้มีการนำเข้าซ้อน สินค้าประเภทต่างๆ เช่น เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เครื่องดนตรี ยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งการนำเข้าซ้อนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคชาวรัสเซียที่ยังคงมีความต้องการสินค้าจากชาติตะวันตกและพันธมิตร โดยที่ผ่านมา สินค้าดังกล่าวจำนวนหนึ่งมีการนำเข้าซ้อนโดยผู้นำเข้ารัสเซียมาจากประเทศต่างๆ เช่น คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน  และ จีน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ล่าสุด เมื่อเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา คาซัคสถานได้เริ่มควบคุมและตรวจตราสินค้าที่นำเข้าซ้อนไปยังรัสเซีย ส่งผลทำให้ผู้นำเข้ารัสเซียได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนการขนส่งสินค้าที่เคยนำเข้าซ้อนจากคาซัคสถาน โดยนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาจากประเทศอื่นแทน ทำให้ในชั้นนี้ มีการคาดการณ์ว่าการควบคุมดังกล่าวน่าจะส่งผลทำให้ราคาสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน (Household Appliances) ในรัสเซียมีราคาสูงขึ้นประมาณ  12 % อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์ของ Mobile Research Group เห็นว่า การควบคุมสินค้าที่นำเข้าซ้อนไปยังรัสเซียของคาซัคสถานดังกล่าวไม่ได้ทำให้การจัดหาและนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนผ่านคาซัคสถานหยุดลง นอกจากนี้ ผู้นำเข้ารัสเซียยังคงมีการนำเข้าซ้อนผ่านประเทศอื่นๆ เช่น อาร์เมเนีย  คีร์กีซสถาน และประเทศอื่นๆ และ 60% ของเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนขนาดใหญ่ ผู้นำเข้ารัสเซียมีการนำเข้ามาจากจีน ดังนั้น ปัญหาด้านโลจิสติกส์จึงไม่ใช่ข้อแก้ตัวสำหรับการขึ้นราคาสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนในรัสเซีย ทั้งนี้ นักวิเคราะห์มีความเห็นด้วยว่า โดยที่ปัจจุบันตลาดสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนของรัสเซียมีแนวโน้มหดตัวลง แต่ผู้ขายสินค้าฯ ในรัสเซียยังคงต้องการเพิ่มรายได้และผลกำไร ดังนั้น จึงอาจมีการใช้ปัญหาด้านโลจิสติกส์เป็นข้ออ้างเพื่อประสงค์ที่จะเพิ่มราคาสินค้าฯ อีก 10-12%

แม้ปัจจุบันรัสเซียจะอนุญาตให้มีการนำเข้าซ้อนสินค้าได้ แต่การที่คาซัคสถานได้เริ่มควบคุมและตรวจตราการนำเข้าซ้อนดังกล่าว ทำให้ต้องติดตามต่อไปว่า ประเทศอื่นๆ จะมีการดำเนินโยบายในลักษณะควบคุมการนำเข้าซ้อนสินค้ามายังรัสเซียเช่นเดียวกับคาซัคสถานหรือไม่ซึ่งในอนาคต หากมีประเทศอื่นๆ ควบคุมและตรวจตราการนำเข้าซ้อนมายังรัสเซียมากขึ้น ก็อาจทำให้กระทบต่อ  ผู้นำเข้ารัสเซียและตลาดสินค้าในรัสเซียในภาพรวมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสินค้าของชาติตะวันตกและพันธมิตรถูกควบคุมและตรวจตราการนำเข้าซ้อนมายังรัสเซียจากหลายๆ ประเทศ ก็อาจนำไปสู่การปรับตัวของผู้นำเข้ารัสเซียในการหาสินค้าทดแทน ซึ่งก็น่าจะเป็นโอกาสของสินค้าไทยในการขยายตลาดเข้ามาในรัสเซียได้

–  https://www.kommersant.ru/doc/5978100 (Due to the tightening of the import of goods to Russia from Kazakhstan, the cost of household appliances will rise by 12%)

– https://iz.ru/1510627/2023-05-10/ekspert-otcenil-prognozy-o-roste-tcen-na-bytovuiu-tekhniku-v-rossii (The expert assessed the forecasts for rising prices for household appliances in Russia)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login