หน้าแรกTrade insightยานยนต์เเละส่วนประกอบ > การขนส่งทางอากาศฮ่องกงจะฟื้นตัวเต็มศักยภาพในปี 2567

การขนส่งทางอากาศฮ่องกงจะฟื้นตัวเต็มศักยภาพในปี 2567

การเดินทางทางอากาศของฮ่องกงทั้งการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าจะฟื้นตัวเต็มศักยภาพ (Full Recovery) ในปี 2567 เมื่อเทียบกับสถิติการขนส่งในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮ่องกง (Mr. Paul Chan Mo-PO, Financial Secretary) กล่าวภายในงาน ALMAC (Asian Logistics, Maritime and Aviation Conference) พร้อมให้ข้อมูลการดำเนินการของท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง HKIA (Hong Kong International Airport) ว่าในปี 2566 สามารถให้บริการขนส่งทางอากาศ (ผู้โดยสารและสินค้า) ในอัตราร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับก่อนสถานการณ์โควิด ทั้งนี้ ฮ่องกงเชื่อมั่นในยุทธศาสตร์การเป็นสุดยอดผู้เชื่อมต่อ (Super connector) เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการขนส่งที่มีมูลค่าสูง ทั้งทางอากาศและทางทะเล พร้อมให้บริการบริหารจัดการด้านการเงินและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งด้วย

 

ในเดือนกันยายน 2566 ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ให้บริการผู้โดยสาร 3.3 ล้านราย รวมจำนวน 24,190 เที่ยวบิน โดยจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า เทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ในขณะนี้การขนส่งสินค้ามีจำนวน 375,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

 

 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัฐบาลจีน (Mr. Fu Xuyin, Vice-Minister of the Ministry of Transport of the People’s Republic of China) กล่าวเพิ่มเติมภายในงาน ALMAC ว่ารัฐบาลจีนจะสนับสนุนและยกระดับฮ่องกงให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการขนส่งทางอากาศ โดยจะมีนโยบายและมาตรการในการเชื่อมโยงระบบการให้บริการขนส่งของฮ่องกงเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ GBA (Greater Bay Area) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบและประสบการณ์ของฮ่องกงด้านการขนส่งเพื่อถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการจีน ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและการลงทุนเพื่อสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ให้แก่ฮ่องกง

 

ความคิดเห็นของ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง

จากสถิติที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจของฮ่องกง อาทิ การขนส่งทางอากาศ การค้าขาย นักท่องเที่ยว และการส่งออก ต่างคาดการณ์ว่าในปี 2567 เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวสู่ระดับก่อนสถานการณ์โควิด จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยที่สนใจส่งออกสินค้าไปฮ่องกง ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email : thaicomm@netvigator.com

 

 

แหล่งข้อมูล

  • https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3242269/hong-kong-air-traffic-make-full-recovery-next-year-passenger-cargo-levels-rebuild-financial?campaign=3242269&module=perpetual_scroll_0&pgtype=article

อ่านข่าวฉบับเต็ม : การขนส่งทางอากาศฮ่องกงจะฟื้นตัวเต็มศักยภาพในปี 2567

Login