หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > การขนส่งทางบกด่านโหย่วอี้กวนกลับสู่ภาวะปกติก่อนโควิด-19

การขนส่งทางบกด่านโหย่วอี้กวนกลับสู่ภาวะปกติก่อนโควิด-19

 

การขนส่งทางบกด่านโหย่วอี้กวนกลับสู่ภาวะปกติก่อนโควิด-19

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 จำนวนรถบรรทุกเข้าออกประเทศผ่านด่านโหย่วอี้กวนสูงเป็นประวัติการตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา จำนวนรถผ่านขาเช้า-ออก รวม 1,553 คัน

ด่านโหย่วอี้กวนเป็นด่านทางบกเชื่อมต่อประเทศกลุ่มอาเซียนที่สะดวกที่สุดของจีนโดยมีชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม และเป็นข้อเชื่อมต่อสำคัญของเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลแห่งภาคตะวันตก” หรือ New International Land-Sea Trade Corridor เป็นส่วนหนึ่งในกรอบโครงการสาธิตความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์จีน (ฉงชิ่ง)-สิงคโปร์ รวมถึงเป็นด่านสำคัญในการนำเข้าผลไม้จากประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนของจีน

ปัจจุบัน กำลังเป็นช่วงฤดูกาลนำเข้าทุเรียนเวียดนามและมังคุดทางภาคใต้ของไทย สำนักงานบริหารด่านโหย่วอี้กวนได้ให้ความสำคัญในการนำเข้าสินค้าที่ต้องขนส่งผ่านระบบห่วงโซ่ความเย็นซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิ และมีปริมาณการขนส่งสูงโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนที่เป็นฤดูกาลนำเข้าทุเรียน ด่านโหย่วอี้กวนได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมการนำเข้าผลไม้ อาทิ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศุลกากรและหน่วยงานบริหารจัดการด่าน เพิ่มช่องทางตรวจสอบและกักกันโรคของผลไม้ และเพิ่มเจ้าหน้าที่ทำงานสำหรับการตรวจสอบ รวมถึงขยายเวลาการตรวจสอบ ซึ่งทำให้เวลาการผ่านด่านของผลไม้จากประเทศอาเซียนมีการลดลง และได้เข้าสู่ตลาดภายในประเทศเพื่อกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

ตั้งแต่ต้นปี 2566 จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ผลไม้ประเทศกลุ่มอาเซียนที่นำเข้าผ่านด่าน     โหย่วอี้กวนมีปริมาณ 311,600 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาเติบโตสูงถึง 128.11%

นอกจากนี้ ด่านโหย่วอี้กวนยังขยายการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่ตรวจสอบของด่านศุลกากรในรูปแบบอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง โดยการนำนวัตกรรมในรูปแบบใหม่มาใช้เพื่อให้การผ่านด่านสะดวกรวดเร็ว โดยผสานการเทคโนโลยี Internet of Things ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การทําเครื่องหมายแผนที่ลานจอดรถที่หน้าด่านและเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเชื่อมต่อให้การลงทะเบียน การจัดสรร และการกํากับดูแลรถบรรทุกในวิธีแบบรวมศูนย์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านด่านของรถบรรทุกทำให้เวลาการผ่านด่านของรถบรรทุกจาก 3-5 วัน ( 72-120 ชั่วโมง) ลดเหลือเพียงไม่เกิน 60 ชั่วโมง

เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2566 มีรถบรรทุกเข้าออกด่านโหย่วอี้กวน 160,000 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาเติบโต 201.36% การนำเข้าและส่งออกสินค้ามีปริมาณ 1,639,300 ตัน เติบโต 103.76% มูลค่าสินค้าอยู่ที่ 163,883 ล้านหยวน เติบโต 305.16% ซึ่งตัวเลขการผ่านด่านดังกล่าวมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ความเห็นสคต.ด่านโหย่วอี้กวนเป็นด่านนำเข้าทุเรียนที่มากที่สุดของจีน สาเหตุที่ทำให้บริษัทนำเข้าทุเรียนเลือกใช้ด่านโหย่วอี้กวนคือ นอกจากความสะดวกการผ่านด่านที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีสาเหตุที่สำคัญคือความได้เปรียบทำเลที่ตั้งของด่านโหย่วอี้กวน กล่าวคือ ทุเรียนจากเวียดนามมาถึงด่านโหย่วอี้กวนผ่านทางถนนเพียงแต่ใช้เวลา 1 วัน จากไทยเพียงแต่ใช้เวลา 3 วัน ส่วนจากการขนส่งสินค้าด่านโหย่วอี้กวนไปเมืองภาคเหนือของจีน เช่น เมืองเกาเปยเตี้ยนของมณฑลเหอเป่ยใช้เวลาเพียง 40 ชั่วโมง หรือไปสู่เมืองกว่างโจวของมณฑลกวางตุ้งใช้ไม่เกิน 1 วัน นอกจากนี้ การขนส่งทางถนนมีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่น และสามารถตรวจสอบความสดใหม่และอุณหภูมิของทุเรียนได้ตลอดเวลา ที่ผ่านมา ทุเรียนที่นำเข้าจากด่านโหย่วอี้กวนได้รับความนิยมในตลาดภูมิภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคเหนือของจีน (กรุงปักกิ่ง เมืองเทียนจีน มณฑลเหอเป่ย ฯลฯ )

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์ส่งออกทุเรียนไปยังตลาดตังกล่าวของจีน สามารถพิจารณาเลือกใช้ด่านโหย่วอี้กวนเป็นด่านนำเข้าและขนส่งไปยังตลาดปลายทางต่อ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการสามารถติดตามสถานการณ์การผ่านด่านตลอดเวลาซึ่งสคต. หนานหนิง ติดตามและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเหตุการณ์รถติดแออัดที่ด่าน

แหล่งที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/76fxQWHJf7Lz88WqUUOBbw

http://www.gx.chinanews.com.cn/cj/2023-06-22/detail-ihcqpvec6127282.shtml

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login