หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > กัมพูชาเดินหน้า ขุด ‘คลองฟูนัน-เตโช’ เพื่อเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

กัมพูชาเดินหน้า ขุด ‘คลองฟูนัน-เตโช’ เพื่อเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 

  • โครงการคลองฟูนัน-เตโช ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เมื่อปี 2566 หลังจากศึกษาอย่างละเอียดเป็นเวลา 26 เดือน โดยโครงการคลองฯ นี้ เป็นโครงการประวัติศาสตร์โครงการแรกที่สร้างเครือข่ายการขนส่งทางน้ำที่เชื่อมต่อแม่น้ำโขงของประเทศกัมพูชากับทะเลในจังหวัดแกบ ซึ่งมีระยะทาง 180 กิโลเมตร กว้าง 100 เมตร ลึก 5.4 เมตร มี 2 เลน และสามารถรับน้ำหนักเรือสูงสุด 3,000 ตัน โดยข้ามจังหวัดกันดาล ตาแก้ว กัมปอต และแกบ
  • โครงการคลองฟูนัน-เตโช คาดว่า จะใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะมีการเซ็นสัญญากับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการในการก่อสร้างภายในเดือนสิงหาคมปลายปีนี้ หรือต้นปี 2568 โดยคาดว่า โครงการคลองฯ จะสามารถใช้งานได้ภายในปี 2571
  • ทั้งนี้ กัมพูชาจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าผ่านคลอง และช่วยลดเวลา งบประมาณ และขั้นตอนในการเข้าออกของเรือสินค้า สร้างงาน และส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นแหล่งน้ำให้กับผู้คนจำนวนมากที่ทำการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในต่างจังหวัด นอกจากนี้ สินค้าเกษตรในต่างจังหวัดจะสามารถขนส่งผ่านคลองฟูนัน-เตโช
    ได้สะดวกมากขึ้น กล่าวคือ เป็นการสร้างเครือข่ายการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงระหว่างกันทั้งทางน้ำและทางบก

ความเห็นของสำนักงานฯ

  1. คลองฟูนัน-เตโช จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของกัมพูชา ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 16 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภค และผู้ประกอบการ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
  2. โครงการคลองฯ นี้ มีส่วนสนับสนุนและขยายการพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชาที่สอดคล้องกับโครงการอื่นๆ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น การขนส่ง โลจิสติกส์ การสร้างถนน การสร้างสนามบิน ทั้งนี้ จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนด้านการพัฒนาทางน้ำ ทางทะเล และท่าเรือ ตลอดจนการลงทุนด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
  3. กัมพูชามี FTA กับจีน เกาหลีใต้ และ RCEP ทั้งนี้ อนาคต หากโครงการคลองฯ ได้สร้างเสร็จสิ้นและเปิดดำเนินการตามเป้าหมายที่รัฐบาลกัมพูชาตั้งไว้ จะช่วยให้กัมพูชาสามารถส่งออกสินค้าโดยตรงจากท่าเรือแม่น้ำบาสัก พนมเปญ ไปยังทะเลที่อ่าวไทย จังหวัดแกบ และสามารถส่งต่อไปยังทะเลจีนใต้ ได้ด้วยไม่ต้องพึ่งพาประเทศเวียดนามและไทยต่อไป ซึ่ง จะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนครั้งสำคัญ

—————————

ที่มา: Phnom Penh Post and Khmer Times

พฤษภาคม 2567

อ่านข่าวฉบับเต็ม : กัมพูชาเดินหน้า ขุด ‘คลองฟูนัน-เตโช’ เพื่อเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

Login