หน้าแรกTrade insightทุเรียน > กัมพูชาส่งออกข้าว 500 ตัน ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

กัมพูชาส่งออกข้าว 500 ตัน ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  • กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งออกข้าวกัมพูชาไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ล็อตแรก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 จำนวน 500 ตัน จากคำสั่งซื้อ 60,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • การส่งออกข้าวจำนวน 500 ตัน ดำเนินการผ่านบริษัท One Road Group ในขณะที่การส่งออกครั้งต่อไปจะดำเนินการผ่านบริษัทนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ในงานเฉลิมฉลองการส่งออกข้าวกัมพูชาครั้งแรกไปยังสหรัฐอาหรับฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นาง Cham Nimmol ได้แสดงความยินดีกับบริษัท One Road Group ที่ประสบความสำเร็จในการส่งออกข้าวกัมพูชาไปยังตลาดสหรัฐอาหรับฯ พร้อมทั้งเปิดเผยว่าในฐานะรัฐบาลยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรอย่างเต็มที่เพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตมากขึ้น และส่งเสริมการแข่งขันระดับนานาชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกัมพูชา
  • นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวง สถาบัน และหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าวกัมพูชาให้มีชื่อเสียงบนเวทีระดับนานาชาติ โดยกระทรวงพาณิชย์จะจัดงานจับคู่เจรจาธุรกิจ โดยกำหนดในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่เมืองอาบูดาบี เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการหาตลาดใหม่ๆ สำหรับข้าวกัมพูชามากขึ้น

ข้อมูลที่น่าสนใจ

  1. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ กัมพูชา-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (CEPA) ได้ลงนามอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ครอบคลุมลดภาษี 97.8% ของภาษีทั้งหมด โดยมีสินค้าสำคัญๆ ของกัมพูชา ได้แก่ สินค้าเกษตร: ข้าว เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผัก ผลไม้ กล้วย มะม่วง ข้าวโพด พริก ทุเรียน เค้กข้าว ผลไม้อบแห้ง เป็นต้น  สินค้าอุตสาหกรรม: จักรยาน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะไฟฟ้า ร่วมทั้งกระเป๋าเพื่อการเดินทาง รองเท้า และเสื้อผ้า เป็นต้น
  2. ในปี 2565 มูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศ อยู่ที่ประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2564

โอกาส อุปสรรคและความท้าทาย

1) ในภาพรวมการส่งออกข้าวของกัมพูชาในปี 2566 มีจำนวนทั้งหมด 656,323 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.03 เมื่อเทียบกับปี 2565 และยังมีทิศทางที่จะเพิ่มการส่งออกข้าวเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี เนื่องจากกัมพูชาสามารถหาผู้นำเข้ารายใหม่ได้ จากความต้องการอาหารและข้าวที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้นำเข้าในยุโรป และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

2) สำหรับปี 2566 กัมพูชาตั้งเป้าหมายว่าจะส่งออกข้าวให้ได้กว่า 700,000 ตัน ซึ่งขณะนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวสะสมแล้วประมาณ 656,323 ตัน (หรือประมาณร้อยละ 94 ของ 700,000 ตัน) เนื่องจากกัมพูชาได้คว้ารางวัลที่ 1 “ข้าวดีเด่น” ประจำปี 2565 ทำให้ข้าวกัมพูชาได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จากทั่วโลก พร้อมกับความต้องการข้าวจากทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นจากการที่อินเดียลดการส่งออกข้าวในช่วงภาวะแห้งแล้งนี้

3) แม้ว่าในปี 2567 ตลาดส่งออกข้าวของกัมพูชาได้ขยายตัวส่งออกข้าวครั้งแรกไปยังตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 500 ตัน ต่อคำสั่งซื้อ 60,000 ตัน แต่จากการติดตามและพยากรณ์อากาศของกระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 67 ระบุว่า ปีนี้อุณหภูมิจะผันผวนอย่างรวดเร็ว โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่าปี 2566 โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 37C – 41C ในเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งทำให้ฝนประจำเดือนอาจจะเบาบาง ทั้งนี้ คาดว่า การผลิตข้าวจะได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูก รวมทั้งค่าขนส่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นความกดดันในภาคส่วนนี้เช่นกัน

 —————————

ที่มา: Phnom Penh Post & Khmer Times

มกราคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ, กัมพูชา

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : กัมพูชาส่งออกข้าว 500 ตัน ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Login