หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > กว่างซีส่งเสริมการลงทุนจากบริษัทต่างประเทศมากขึ้น

กว่างซีส่งเสริมการลงทุนจากบริษัทต่างประเทศมากขึ้น

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 กรมส่งเสริมการลงทุนของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน ประกาศว่า ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 เขตกว่างซีฯ จ้วงได้    ลงนามในโครงการทุนต่างประเทศใหม่ 47 โครงการ มูลค่าลงทุน 33,980 ล้านหยวน โครงการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นโครงการอุตสาหกรรมการผลิต 31 โดรงการ มูลค่าลงทุนคิดเป็นสัดส่วน 76.79% โดยประกอบด้วยอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสิ่งทอ, เฟอร์นิเจอร์/ของใช้ในบ้าน, วัสดุพลังงานใหม่, การแปรรูปอาหาร, ของเล่น, การแปรรูปโลหะ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่มีทุนต่างประเทศเข้าร่วมที่กำลังอยู่ช่วงเจรจาอีก 9 โครงการ มูลค่าลงทุน 37,983 ล้านหยวน ประกอบด้วยอุตสาหกรรมชีวการแพทย์, วัสดุโลหะระดับไฮเอนด์, การรักษาสุขภาพ การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและการกีฬา เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าว มีการลงทุนกระจายอยู่ที่เมืองต่างๆ ในเขตฯ กว่างซีจ้วง อาทิ เมืองหนานหนิง เมืองกุ้ยหลิน เมืองอู๋โจว เมืองฝางเฉิงก่าง เมืองชินโจว และเมืองฉงจั่ว

โครงการที่มีมูลค่าสูงโดยมีรายละเอียด ดังนี้

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 บริษัท Guangxi Saiyasa Trading Group Co., Ltd ลงทะเบียนจัดตั้งที่เมืองหนานหนิงอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นบริษัททุนต่างประเทศ 100 % ที่มาจากประเทศบราซิลแห่งแรกของเมืองหนานหนิง บริษัทนี้วางแผนจะลงทุนก่อเสร้างโครงการการเกษตรอัจฉริยะที่เมืองหนานหนิงด้วยเงินทุน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 บริษัท CP FEED เปิดงานจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่อำเภอฝูสุย เมืองฉงจั่วอย่างเป็นทางการ เงินทุนก่อสร้างโครงการนี้ 200 ล้านหยวน หลังจากเปิดดำเนินการ คาดการณ์ว่า จะสามารถผลิตอาหารสัตว์ 360,000 ตัน/ปี มูลค่าการผลิตประมาณ 1,300 ล้านหยวน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ประชุมการแลกเปลี่ยนการค้าและการลงทุน RCEP ระหว่างจีน – ออสเตรเลีย จัดขึ้นที่เมืองฝางเฉิงก่าง ระหว่างการประชุมได้ลงนามโครงการทั้งหมด 11 โครงการ มูลค่าการลงทุน 10,300 ล้านหยวน

กรมส่งเสริมการลงทุนของเขตฯ กว่างซีจ้วง ให้ข้อมูลว่า ปีนี้ เขตฯ กว่างซีจ้วงจะดำเนินงานในการดึงดูดบริษัทต่างประเทศมาลงทุนอย่างเต็มความสามารถ โดยอาศัยนโยบาย “รักษาความร่วมมือกับภูมิภาคฮ่องกงและมาเก๊า กระชับความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เสริมสร้างการประสานงานกับกลุ่มประเทศ RCEP ชยายความร่วมมือไปยังสหภาพยุโรป”ที่เป็นทิศทางการดำเนินงาน มุ่งเน้นประเทศที่สำคัญ ภูมิภาคที่สำคัญ อุตสาหกรรมที่สำคัณ และบริษัทที่สำคัญ กระตุ้นให้โครงการต่างประเทศที่มีคุณภาพสูงได้ดำเนินการเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุการใช้เงินทุนต่างประเทศในทั้งปีมากกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สำหรับบริษัทต่างประเทศที่มาจัดตั้งธุรกิจในเขตการค้าเสรีจีน (กว่างซี) ที่พื้นที่ย่อยเมืองหนานหนิง พื้นที่ย่อยเมืองชินโจวและพื้นที่ย่อยอำเภอระดับเมืองผิงเสียง ทางรัฐบาลจะสนับสนุนเงินจูงใจมากถึง 100 ล้านหยวนตามระดับเงินจดทะเบียนที่จ่ายจริง สำหรับโครงการสําคัญของทุนต่างชาติที่อยู่ในหมวดประเภทได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีนที่มีการใช้ประโยชน์จริงมากกว่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีสามารถได้รับเงินรางวัลสูงสุดภายในครั้งเดียว 100 ล้านหยวนตามระดับภาษีที่จ่าย สําหรับองค์กรตัวกลางส่งเสริมการลงทุนที่ประสบความสําเร็จในการแนะนําโครงการที่สําคัญ จะได้รับเงินรางวัล 2‰ ของเงินทุนจริงภายในครั้งเดียว เงินรางวัลสำหรับหนึ่งโครงการไม่เกิน 5 ล้านหยวน

ความเห็นสคต. บริษัทต่างประเทศที่ประสงค์มาลงทุนในเขตฯ กว่างซีจ้วง นอกจากสามารถมาจัดตั้งธุรกิจที่เขตการค้าเสรีจีน (กว่างซี) ดังกล่าวแล้ว ยังสามารถจัดตั้งบริษัทในพื้นที่ของเมืองต่างๆ ได้ เช่น นิคมอุตสาหกรรม เขตสินค้าทัณฑ์บน ศูนย์กระจายสินค้า ฯลฯ ซึ่งทางรัฐบาลจะมีให้การสนับสนุนหลายด้าน เช่น เงินรางวัล ค่าเช่าสถานที่ การลดภาษี การเงิน ความสะดวกด้านบริการต่างๆ เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัทไทยที่มาลงทุนและจัดตั้งบริษัทที่เขตฯ กว่างซีจ้วงที่มีเงินทุนจริงมากกว่า  1 ล้านเหรียญสหรัฐ มีจำนวน 15 ราย ธุรกิจส่วนมากเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล พลังงานชีวภาพ แป้งมันสำปะหลัง เคมีภัณฑ์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ การแปรรูปอัญมนี และโลจิสติกส์เป็นต้น ที่ส่วนมากกระจายอยู่เมืองฉงจั่ว เมืองหนานหนิง เมืองฝางเฉิงก่าง เมืองอู๋โจว และเมืองไป่ซื่อ

ทั้งนี้ บริษัทไทยที่ประสงค์มาลงทุนและจัดตั้งบริษัทที่เขตฯ กว่างซีจ้วงสามารถติดต่อกับสคต.หนานหนิงทาง Email: thaitcnanning@ditp.go.th เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

http://www.hscbw.com/tongzhan/feigongtiandi/2023-03-07/84642.html

 http://www.gx.chinanews.com.cn/cj/2023-07-28/detail-ihcrqyau6703349.shtml

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login