หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > กว่างซีกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าดีเด่นของประเทศอาเซียนไปยังทั่วประเทศจีน

กว่างซีกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าดีเด่นของประเทศอาเซียนไปยังทั่วประเทศจีน

กว่างซีกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าดีเด่นของประเทศอาเซียนไปยังทั่วประเทศจีน

เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2566 งานกิจกรรม“ซื้อสินค้าอาเซียน สร้างคุณภาพชีวิต” ซึ่งเป็นเทศกาลผู้บริโภคปี 2566 ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าดีเด่นจีน-อาเซียน China-ASEAN Mercantile Exchange (CAMEX) เมืองหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วง กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยกรมพาณิชย์กว่างซีและคณะกรรมการบริหารเขตการค้าเสรีจีน (กว่างซี) พื้นที่ย่อยท่าเรือชินโจว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แพลตฟอร์มรวบรวมสินค้าดีเด่นของอาเซียน กระตุ้นการจำหน่ายสินค้าดีเด่นของอาเซียนไปยังทั่วประเทศจีน โดยผ่านรูปแบบการแสดงสินค้า การเจรจาการค้า และการส่งเสริมการจำหน่ายผ่านไลฟ์สด

ในงานนี้มีคูหาแสดงสินค้าจำนวน 26 คูหา เพื่อแสดงสินค้าดีเด่นของอาเซียน เช่น ทุเรียน/มะพร้าวของไทย รังนกของมาเลเซีย สินค้าอาหารของอินโดนีเซีย ข้าวหอมของกัมพูชา เบียร์ลาว มะม่วงอบแห้งเวียดนาม และสินค้าหัตถกรรมพม่า ผู้ร่วมงานสามารถเลือกซื้อสินค้าอาเซียนหลากหลายประเภทภายในงานได้

ระหว่างงาน มีการจัดทำ MOU ของบริษัทที่มาจัดแสดงสินค้า 13 รายลงนามสัญญาการสั่งซื้อล่วงหน้ากับบริษัทจัดซื้อรวมมูลค่า 120 ล้านหยวน

บริษัท Dongxing Rongtai International Trade Co., Ltd ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้ลงนามให้ข้อมูลว่า สินค้าหลักที่จำหน่ายของบริษัทคือ ทุเรียนแช่แข็งของมาเลเซีย หลังจากได้เซ็นสัญญาในงานครั้งนี้ จะเพิ่มความมั่นใจในการขยายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

บริษัท Zhejiang Yiran Fresh Co., Ltd ให้ข้อมูลว่า สินค้าหลักที่นำมาจำหน่ายของบริษัทคือ น้ำมะพร้าว ทุเรียน บริษัทประสงค์ว่าจะได้เสริมสร้างชื่อเสียงของสินค้าและขยายช่องทางการจำหน่ายโดยผ่านงานแสดงสินค้าครั้งนี้

ระหว่างงาน มีกิจกรรมาไลฟ์สดจาก KOL 4 ราย เป็นชาวจีน 2 ราย  และ KOL ชาวไทย 2 ราย ไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าดีเด่นของอาเซียนผ่านระบบออนไลน์ ทำให้จำหน่ายสินค้าได้มากกว่า 4 ล้านหยวน

ความเห็นสคต.  ศูนย์แสดงสินค้าดีเด่นจีน-อาเซียน China-ASEAN Mercantile Exchange (CAMEX) เป็นโครงการสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าจีน-อาเซียนภายใต้กรอบความร่วมมือ “One belt one road” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทางเขตกว่างซี (สำนักเลขาธิการ CAEXPO) ลงทุนก่อตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัทสิงคโปร์ CSILP (China-Singapore Nanning International Logistic Park) เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ประกอบด้วย Country Pavilion ของชาติสมาชิก RCEP จานวน 15 ฮอล เช่น ฮอลกว่างซี ฮอลปากีสถาน ฮอลญี่ปุ่น ฮอลฮาลาล ฮอลประเทศอาเซียน (สิงคโปร์ ไทย พม่า สิงคโปร์ พม่า กัมพูชา)

ปัจจุบัน ศูนย์ (CAMEX) ยินดีต้อนรับผู้ประกอบการไทยนำสินค้าไทยมาจัดแสดงในพื้นที่ เช่น สินค้า BCG ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ แฟชั่นและเครื่องประดับ ศิลปะและงานฝีมือ Health & Wellness สินค้า OTOP พรีเมี่ยม Thai Hospitality ตลอดจนการวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยี และการศึกษา ดังนั้น สำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์นำสินค้ามาจัดแสดงในศูนย์ (CAMEX) หรือว่าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านสคต.หนานหนิงทาง Email: thaitcnanning@ditp.go.th

 http://www.gx.chinanews.com.cn/cj/2023-05-24/detail-ihcpswxf4317700.shtml
http://www.gx.chinanews.com.cn/cj/2023-05-29/detail-ihcpswxf4323483.shtml
http://www.gx.chinanews.com.cn/cj/2023-05-27/detail-ihcpswxf4322366.shtml

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login