หน้าแรกTrade insightอาหารอื่นๆ > กระแสความนิยมสัตว์เลี้ยงและอุตสาหกรรมสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในตุรกี

กระแสความนิยมสัตว์เลี้ยงและอุตสาหกรรมสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในตุรกี

เราคงปฎิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันสัตว์เลี้ยงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใครหลายคน คนที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองก็มักดูแลและมอบความรักแก่สัตว์เลี้ยงของตนเหมือนคนในครอบครัว หรือ Pet Humanization ด้วยเหตุนี้ทำให้มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงและบริการต่างๆ มีมูลค่าสูงกว่า 2.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งยังมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดจะพุ่งสูงถึง 3.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในอีก 5 ปี ข้างหน้าเลยทีเดียว

 

ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้น เรามีสัตว์เลี้ยงกันมาอย่างยาวนานแล้ว แต่ในขณะนั้นมักจะเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อช่วยในการเกษตรหรือปศุสัตว์เสียมากกว่า แต่ในปัจจุบันด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป คนที่เลือกชีวิตโสด หรือคู่สมรสที่เลือกจะไม่มีบุตร หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ เลือกที่จะหลีกหนีความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยการหาสัตว์เลี้ยงมาทดแทน ด้วยเหตุนี้ สัตว์เลี้ยงในปัจจุบันจึงไม่ต่างจากสมาชิกคนสำคัญของครอบครัว แม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงเป็นของตนเองก็ยังเลือกที่จะไปเยี่ยมชมคาเฟ่สัตว์เลี้ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่แมวหรือหมาที่ได้รับความนิยมเพิ่มมาขึ้นทุกทีเช่นกัน

 

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผู้คนต้องงดการเดินทาง ทำงานที่บ้าน และใช้ชีวิตส่วนมากอยู่ในที่พักของตนนั้น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้คนหันมาสนใจสัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่าของตลาดสัตว์เลี้ยงอย่างมาก จนทำให้ตลาดสัตว์เลี้ยงทั่วโลกขยายตัวมีมูลค่าถึง กว่า 2.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ พอๆ กันกับในตุรกีที่มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เช่นเดียวกัน

 

การเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยงที่สูงขึ้นทำให้หลายภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเติบโตขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารและสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง ธุรกิจบริการสัตว์เลี้ยง ธุรกิจดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการเองก็ต้องพัฒนาสินค้าและบริการของตนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและคำนึงถึงประสบการณ์ที่ผู้เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงจะได้รับด้วย เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย หรือแม้แต่เรื่องของสุขอนามัยและความสะอาด

 

ตุรกีกับสินค้าสัตว์เลี้ยงในตลาดโลก

 

ชาวตุรกีมีนิสัยรักสัตว์อย่างมาก ในประเทศตุรกีจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือหมาแมวจรต่างได้รับการดูแลอย่างดี จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงในตุรกีที่ดี และเช่นเดียวกับที่อื่นๆ ตลาดสัตว์เลี้ยงในตุรกี เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นที่น่าสนใจจากหลายๆ ประเทศ และยังคงมีการพัฒนาสินค้าและบริการอยู่อย่างต่อเนื่อง

 

ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นถึงส่วนแบ่งตลาดของประเทศผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง (หมาและแมว) ทั่วโลกเมื่อปี 2019 ซึ่งจะเห็นได้ว่าอันดับหนึ่งเป็นของประเทศเยอรมนี ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และไทย ตามลำดับ โดยนอกจากทั้ง 4 ประเทศดังกล่าวแล้ว ยังมีอีกหลายประเทศที่เป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของโลก ไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ จีน แคนาดา เป็นต้น โดยในตารางนี้ ตุรกีก็มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มสินค้าดังกล่าวเป็นลำดับที่ 40 คิดเป็นมูลค่าไม่ถึง 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม จากตัวเลขในปี 2023 ตุรกีส่งออกสินค้าดังกล่าวคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 130 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยอาหารสัตว์เลี้ยง (หมาและแมว) ที่ส่งออกของตุรกีนั้นมากกว่าร้อยละ 60 มาจากการผลิตในเขตทะเลอีเจียน โดยมีข้อมูลว่า ผู้ผลิตในเขตทะเลอีเจียนของตุรกีเองเริ่มปรับตัวกับกระแส Pet Humanization ที่ทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่พุ่งสูงขึ้นนั้น ด้วยการขยายโรงงานการผลิต รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

 

ในด้านการนำเข้า ในปี 2023 ที่ผ่านมาตุรกีมีการนำเข้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง (หมาและเมว) จากประเทศต่างๆ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 235 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นการนำเข้าจากฝรั่งเศสเป็นหลัก (ร้อยละ 33.59) ตามมาด้วยประเทศอื่นๆ ในยุโรปเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเพียงจีน (ลำดับที่ 9) และไทย (ลำดับที่ 12) เท่านั้นที่นับเป็นแหล่งนำเข้าสำคัญนอกภูมิภาคยุโรปของตุรกี

 

เทรนด์สัตว์เลี้ยงและสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในตุรกี

 

เทรนด์สัตว์เลี้ยงในตุรกีเองก็เช่นเดียวกับที่ต่างๆ ทั่วโลก ที่ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นต่างตกเป็นทาสของสัตว์เลี้ยงของตนและพร้อมที่จะใช้จ่ายเต็มที่เพื่อเจ้านายของพวกเขา กระแส Pet Humanization เป็นกระแสที่แพร่หลายอย่างมากไปทั่วโลก และเมื่อผู้เลี้ยงต่างมองสัตว์เลี้ยงของตนเป็นหนึ่งในสมาชิกที่สำคัญของครอบครัว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกเขาจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่สัตว์เลี้ยงของพวกเขา สินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงรวมทั้งบริการต่างๆ เป็นสิ่งที่ผู้เลี้ยงเริ่มให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น นอกจากตลาดสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงแล้วนั้น ภาคธุรกิจการบินทั่วโลกก็ต่างปรับตัว เพื่อรองรับกระแสสัตว์เลี้ยงของเหล่าบรรดาผู้โดยสารของพวกเขาเช่นกัน เพื่อหวังให้ผู้โดยสารและสัตว์เลี้ยงของพวกเขาได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ดีจากการบริการของพวกเขา ถึงแม้จะต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แต่ผู้เลี้ยงหลายคนยินดีที่จะจ่ายเพื่อที่จะได้เดินทางกับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเช่นกัน

 

หนึ่งกระแสที่เป็นที่นิยมในตุรกีตอนนี้คือ การเลือกซื้อเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่เป็นสิ่งทอแก่สัตว์เลี้ยงของพวกเขา แบรนด์สินค้าสัตว์เลี้ยงเริ่มมีการจับมือพูดคุยบันแบรนด์เสื้อผ้าที่มีระดับหลายๆ แบรนด์ เพื่อหวังสร้างผลิตภัณฑ์หรูเพื่อเหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยงสำหรับผู้ที่มีกำลังจ่าย นอกจากนั้นไม่ใช่แค่เฉพาะสินค้าเบ็ดเตล็ดเท่านั้นที่ได้รับความสนใจ บริการต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของผู้เลี้ยงให้น้อยลงหรือแม้แต่บริการด้านการดูแลด้านสุขภาพของบรรดาสัตว์ เลี้ยงต่างได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นด้วย และด้วยตลาดสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงที่เติบโตขึ้นอย่างมากนั้น กลับกลายเป็นว่าภาคธุรกิจนี้ในตุรกีได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าจากหลายแหล่งทั่วโลก โดยตุรกีเองหวังเพื่อจะดึงส่วนแบ่งทางตลาดในภาคธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงในตุรกีนั้นจะพึ่งพาการนำเข้าเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันตุรกีกลับเริ่มส่งออกสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงมากขึ้นและลดการนำเข้า โดยตุรกีเองตั้งเป้าที่จะเป็นผู้ส่งออกใน 5 ลำดับแรกของภาคธุรกิจสัตว์เลี้ยงนี้ด้วยเช่นกัน โดยปัจจุบันในภาคธุรกิจสัตว์เลี้ยงนี้ กว่า 600 บริษัทของตุรกีได้มีการส่งออกอาหารสัตว์ออกไปกว่า 70 ประเทศ และทรายแมวจากตุรกีก็มีการส่งออกออกไปมากถึง 65 ประเทศ การลงทุนในภาคธุรกิจนี้ของตุรกียังคงมีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะด้วยเงินทุนหรือด้านเทคโนโลยี โดยก่อนหน้านี้มูลค่าการส่งออกสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงของตุรกีนั้นอยู่ที่ประมาณ 250 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่คาดว่าจะสูงถึง 400 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023

 

ภาคธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่เติบโตนี้ต่างเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เขามาทำให้ผู้เลี้ยงเข้าถึงสินค้าละบริการที่ง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมือถือที่ผู้เลี้ยงสามารถกดสั่งซื้อของเล่นสุดน่ารักให้กับสัตว์เลี้ยงของพวกเขา การจ้างคนพาสัตว์เลี้ยงของเราออกไปเดินเล่นในยามที่คนเลี้ยงยุ่งสุดๆ ผ่านมือถือ หรือแม้แต่การเรียกหมอมารักษาสัตว์เลี้ยงของเราที่บ้านเพราะสัตว์เลี้ยงของเรากลัวคลินิกผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือก็ทำได้ ธุรกิจกล้องวงจรปิดที่เคยพัฒนาเพื่อให้พ่อแม่ดูลูกๆ ของเขาที่นอนอยู่อีกห้องนั้น ปัจจุบันก็มีการพัฒนาเพื่อใช้สำหรับติดตามดูแลสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านเวลาที่บรรดาเจ้าของสัตว์เลี้ยงไปทำงานหรือไปทำธุระนอกบ้านอีกด้วย อุปกรณ์ติดตามตัวสัตว์เลี้ยง ที่สามารถตรวจจับการเต้นของหัวใจหรือปัจจัยทางสุขภาพอื่นๆ หรือแม้แต่ประกันภัยต่างๆ สำหรับสัตว์เลี้ยงก็มีออกมาให้เราได้เห็นแล้วเช่นกัน ด้วยตลาดของ e-Commerce ที่เติบโดอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ ง่ายขึ้นหลายเท่าตัว จะเห็นได้ว่า ไม่ใช่แค่สินค้าสัตว์เลี้ยงเท่านั้นที่ได้รับความนิยมและผู้ผลิตต่างสรรหานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าพวกเขาเท่านั้น แต่ในภาคการบริการเองก็เป็นที่นิยมละได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน

 

เมื่อกลับมามองที่ภาคบริการต่างๆ ก็ต่างต้องปรับตัวเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทั้งร้านอาหาร โรงแรม สายการบิน ฯลฯ ที่ต้องปรับตัวให้บริการของพวกเขาสามารถรองรับลูกค้าและสัตว์เลี้ยงของพวกเขา โดยในช่วงหลังโควิด-19 ที่ผ่านมา พบว่าปริมาณผู้ที่ค้นหาบริการที่รองรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเพิ่มมากขึ้น ทั้งร้านอาหาร โรมแรม หรือบ้านเช่าต่างๆ โดยพวกเขาไม่อยากให้สัตว์เลี้ยงของพวกเขาเป็นปัญหากับสถานที่และผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ จึงต้องการความมั่นใจว่าทุกที่ที่พวกเขาจะไปหรือรับบริการต่างๆ นั้นรองรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาได้

 

ตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงในตุรกี

 

ตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศตุรกี จากตัวเลขสถิติเมื่อปี 2022 นั้น พบว่า มีผู้เลี้ยงหมาและแมวในตุรกีมากถึง 4.4 ล้านตัวเลยทีเดียว โดยตามตัวเลขเมื่อปี 2021 นั้น พบว่ามีการใช้จ่ายเพื่ออาหารและบริการของสัตว์เลี้ยง รวมถึงอุปกรณ์เพื่อสัตว์เลี้ยงต่างๆ มากถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และเช่นเดียวกับที่อื่นๆ บนโลก ในขณะที่ภาคธุรกิจอื่นๆ ต้องหยุดชะงักไปชั่วคราวเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา แต่ธุรกิจด้านสัตว์เลี้ยงในตุรกี ก็เป็นอีกภาคธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจากปกติที่การเติบโตของภาคธุรกิจนี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 ต่อปี แต่กลับพุ่งไปถึงร้อยละ 50 ในช่วงที่ผ่านมา โดยในตุรกีมีร้านขายสัตว์เลี้ยง รวมถึงอาหารสัตว์เลี้ยงมากกว่า 14,000 แห่ง โดยมีหลายประเภทของช่องทางที่จะเข้าถึงสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ร้านซุปเปอร์มาเก็ตชั้นนำ ร้านค้าลดราคาต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ร้านสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ โรงพยาบาลสัตว์ต่างๆ หรือแม้แต่ศูนย์พักพิงสัตว์

 

ในภาคอุตาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง (หมาและแมว) ในตุรกีนั้น ตามข้อมูลเมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Proplan, Nesle, Purina, Royal Canin และ Hill นั้นยังคงเป็นเจ้าตลาดและเป็นยี่ห้อที่ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆ เลือกผลิตภัณฑ์จากยี่ห้อเหล่านี้ให้กับสัตว์เลี้ยงของพวกเขา ด้วยเหตุนี้เองผู้ผลิตในตุรกีต่างแข่งขันกันเพื่อวิจัยและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เพื่อเข้ามาแข่งในตลาดนี้ โดยอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน ตามประเทศผู้ส่งออกที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกัน 5 อันดับแรกนั้น คือ เยอรมัน โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.04 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ตามมาด้วย สหรัฐอเมริกา 2.09 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ฝรั่งเศส 1.68 เหรียญเหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ไทย 2.56 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม และเนเธอแลนด์ 1.89 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ในขณะที่ตุรกี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.48 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม อยู่ในอันดับที่ 40 โดยเมื่อพิจารณาจากสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่ส่งออกจากประเทศอื่นๆ แล้วนั้น พบว่า สินค้าจากประเทศอื่นๆ ที่ยี่ห้อมีชื่อเสียง มักจะเป็นที่สนใจและถูกเลือกซื้อมากกว่า ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าก็ตาม ในขณะที่สินค้ายี่ห้อตุรกีนั้น มักใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นเนื้อไก่ จึงทำให้มูลค่าสินค้านั้นสู้ยี่ห้อจากต่างประเทศไม่ได้

 

รายชื่อผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงของตุรกี

 

ผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของตุรกี

ชื่อบริษัท เว็บไซต์
ÇAGATAY EVCIL HAYVAN MAMALARI VE YEM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI https://www.cagatay.com/_tr/

 

LIDER PETFOOD YEM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI https://www.liderpet.com.tr/

 

HERMOS GIDA LIMITED SIRKETI https://www.hermospet.com/
DEMIRKOL HAYVANSAL ÜRÜNLER GI TEK IN TURSA VE DIS TIC LTD ST https://demirkol-hayvansal-urunler-gda-tekstil.business.site/
RIMAS DERI GIDA VE HAYVAN ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI http://rimas.com.tr/

 

ATLANTISPET EVCIL HAYVAN ÜRÜNL GIDA TIC LTD STI https://www.atlantikpet.com/

 

PELAGOS AKVARYUM SANVE TIC LTD STI https://bayi.pelagos.com.tr/
IDEAL PET YEM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI https://www.idealyem.com/

 

 

รายชื่อผู้ส่งออกอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงของตุรกี

บริษัท เว็บไซต์
Bary Cat https://barycat.com.tr/
Pet Craft https://www.petcraft.com.tr/tr

 

รายชื่อผู้นำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงของตุรกี

บริษัท เว็บไซต์
ROYALCANIN – Anadolu Akvaryum ve Pet Ürünleri San. Tic. A.Ş. www.anadolupet.com.tr
PELAGOS AKVARYUM VE PET SAN. TİC. LTD. ŞTİ. www.pelagos.com.tr
Pakbak Ltd. Sti. www.pakbak.com.tr
Sadanlar Pet Dis Tic. Ltd. Sti. www.sadanlar.com.tr
Mopsan Veteriner Urunleri www.mopsan.com.tr
Art-Akua ve Katki Maddeleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. www.artakua.com.tr
Fatih Pet Akuaristik Email : batur@fatihpet.com

 

กฎระเบียบการนำเข้าอาหารสัตว์มาในประเทศตุรกี

 

สำหรับการนำเข้าอาหารสัตว์และสัตว์เลี้ยง (หมาและแมว) ครั้งแรกนั้น มีเอกสารและพิธีการที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. ตัวอย่างฉลากและบรรจุภัณฑ์: บริษัทผู้นำเข้าจะต้องยื่นต่อกรมสัตวแพทย์ กระทรวงการเกษตรและป่าไม้ ณ เวลาที่ยื่นคำขอ
  2. เอกสารใบอนุญาตการผลิตของผู้ผลิต: ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานราชการของประเทศที่เกี่ยวข้องและต้นฉบับจะต้องส่งไปยังกรมฯ โดยบริษัทผู้นำเข้า ในเวลาที่ยื่นคำขอ
  3. ใบรับรองการลงทะเบียนและการอนุมัติของผู้ผลิต: จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานราชการของประเทศที่เกี่ยวข้องและต้นฉบับจะต้องส่งไปยังกรมฯ โดยบริษัทผู้นำเข้าในเวลาที่ยื่นคำขอ
  4. รายงานการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา: รายงานการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาที่บริษัทผู้นำเข้าจะต้องยื่นต่อกรมฯ ณ เวลาที่ยื่นคำขอจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ก) การวิเคราะห์จะต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการอิสระและได้รับการรับรองภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา

ข) การวิเคราะห์แบบพารามิเตอร์ควรเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎหมายของสหภาพยุโรป และสาธารณรัฐตุรกี

ค) ไม่จำเป็นต้องมีรายงานการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำจืด

  1. รายงานการวิเคราะห์โลหะหนัก: รายงานนี้ซึ่งบริษัทผู้นำเข้าจะต้องยื่นต่อกรมฯ ณ เวลาที่ยื่นคำขอจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ก) ต้องมีรายงานการวิเคราะห์โลหะหนักสำหรับผลิตภัณฑ์ทางประมงเท่านั้น เว้นแต่สำนักงานจะร้องขอสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น

ข) การวิเคราะห์โลหะหนักจะต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการอิสระและได้รับการรับรองภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา

ค) การวิเคราะห์แบบพารามิเตอร์โลหะหนักควรเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎหมายของสหภาพยุโรป

  1. ใบรับรองสุขภาพจากสัตวแพทย์อย่างเป็นทางการ: ในเอกสารนี้ควรระบุว่าผลิตภัณฑ์ได้มาจากสัตว์ในภูมิภาคที่ปราศจากโรคในรายการ OIE – World Organization for Animal Health และต้นฉบับจะต้องส่งต้นฉบับไปยังสำนักงานโดยบริษัทผู้นำเข้าในเวลาที่ยื่นคำขอ
  2. ใบรับรองผลิตภัณฑ์แปรรูป: ซึ่งออกให้โดยบริษัทผู้ผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปและระบุเทคโนโลยีการผลิต และกระบวนการที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ในเอกสารนี้ ซึ่งบริษัทผู้นำเข้าจะต้องยื่นต่อสำนักงาน ณ เวลาที่ยื่นคำขอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรระบุอุณหภูมิและระยะเวลาของการอบด้วยความร้อนที่ใช้
  3. คำขอ/แบบฟอร์มตรวจสอบอาหารสัตว์และอาหารแมวสุนัขที่จะนำเข้าครั้งแรก: เอกสารนี้จะต้องได้รับจากสำนักงานสัตวแพทย์ให้ครบถ้วนและส่งไปยังสำนักงานในเวลาที่ยื่นคำขอ
  4. จะต้องส่งเอกสาร ข้อมูล หรือตัวอย่างอื่นๆ ด้วยหากได้รับการร้องขอจากสำนักงานสัตวแพทย์ที่ 9

หมายเหตุ: เอกสารและข้อมูลฉลากทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาตุรกีและ/หรือภาษาอังกฤษ

 

งานแสดงสินค้าและบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในตุรกีที่น่าสนใจ

 

                   ตุรกีมีงานแสดงสินค้าสัตว์เลี้ยงใหญ่ๆ ที่เป็นที่นิยมของผู้เข้าชมหลายงานเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น PETZOO Eurasia และ PetShow ในนครอิสตันบูล งาน PETZOO Ankara ในกรุงอังการา หรืองาน Izmir Pet Fuari ในเมืองอิซเมียร์ โดยทั้งสามเมืองนี้ถือเป็นเมืองใหญ่ 3 อันดับแรกของตุรกี ทั้งนี้ ปฎิทินการจัดงานของแต่ละปีอาจจะปรับตามเปลี่ยนไปได้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลของแต่ละงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของผู้จัดงาน https://petfuari.com/ และ https://petizmir.net/

 

กล่าวโดยสรุปนั้น ด้วยหลายๆ ปัจจัยและพฤติกรรมของผู้เลี้ยงสัตว์ที่เปลี่ยนไป มีความใส่ใจ และให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงของพวกเขามากขึ้น พร้อมๆ กับเทคโนโลยีที่ทำให้การเข้าถึงสินค้าและบริการง่ายขึ้นกว่าเดิมนั้น เป็นการตอกย้ำให้ตลาดสัตว์เลี้ยงและภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้รับประโยชน์ไปโดยปริยาย และด้วยตุรกีที่เล็งเห็นโอกาสในส่วนนี้ มีความพยายามที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง โดยหวังที่จะเข้ามามีส่วนแบ่งทางตลาด ในภาคธุรกิจนี้ในตลาดโลกมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ผลิตจากตุรกีเองต้องสู้กับเจ้าตลาดเดิมค่อนข้างสูง ทั้งทางชื่อเสียงของยี่ห้อ มาตรฐาน หรือแม้แต่ราคาของสินค้า ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องง่าย ถึงแม้จะเริ่มมีหลายๆ ประเทศ เริ่มสนใจสินค้าจากตุรกีบ้างแล้ว และการส่งออกในภาคธุรกิจนี้ของตุรกีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการลดการนำเข้าจากต่างประเทศแล้ว ก็อาจจะต้องจับตาดูว่า ตุรกีจะเข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาดอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงและมีส่วนแบ่งทางตลาดมากน้อยขนาดไหน

 

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอังการา

กุมภาพันธ์ 2567 

 

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : กระแสความนิยมสัตว์เลี้ยงและอุตสาหกรรมสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในตุรกี

Login