หน้าแรกTrade insightข้าว > กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าส่งเสริมพัฒนาโครงการส่งออกสินค้าเกษตร

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าส่งเสริมพัฒนาโครงการส่งออกสินค้าเกษตร

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าส่งเสริมพัฒนาโครงการส่งออกสินค้าเกษตร

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade: MoIT) จะส่งเสริมโครงการส่งออกสินค้าเกษตรผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซอย่างเป็นทางการ

ในการประชุมสมัชชาแห่งชาติ นาย เหงียน ฮ่ง เยียน (Nguyen Hong Dien) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากล่าวว่า กระทรวงฯ ได้เสร็จสิ้นโครงการและกำลังรวบรวมความคิดเห็นจากกระทรวงและภาคส่วนต่างๆ ในโครงการดังกล่าว

กระทรวงฯ จะดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของจังหวัดและเมืองต่างๆ คาดว่าภายในเดือนมิถุนายน 2565 จะส่งโครงการให้รัฐบาลอนุมัติ

นาย โด ทั้งห์ หาย (Do Thang Hai) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากล่าวว่า หากเวียดนามต้องการส่งออกมากขึ้น จำเป็นจะต้องส่งเสริมการส่งออกอย่างเป็นทางการ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้ผลิต เกษตรกร และผู้ประกอบการในการส่งออกอย่างเป็นทางการ ในขณะเดียวกันแก้ไขปัญหาในการผลิตและการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร

นอกจากนี้ กระทรวงฯ จะยังคงใช้ประโยชน์จาก 17 ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ลงนามในการส่งเสริมการเจรจาเกี่ยวกับ การส่งออกสินค้าเกษตรมากขึ้น นอกจากนี้ เวียดนามกำลังพัฒนาช่องทางอีคอมเมิร์ซเพื่อเพิ่มการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร

กระทรวงฯ ได้ประสานงานกับกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทในการดำเนินการเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการเกษตรยังคงเผชิญปัญหากับการผลิตขนาดเล็กและคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาด

เพื่อเพิ่มการบริโภคสินค้าเกษตร กระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงและภาคส่วนอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการสำหรับกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศและลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น

สินค้าเกษตรของเวียดนามได้ส่งออกไปยังตลาดที่มีกฎระเบียบในการนำอย่างเข้มงวด เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศที่พัฒนาต่างๆ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เกษตรได้มาตรฐานสูง

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทระบุว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้และ    การประมงมีมูลค่า 23,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรมีมูลค่า 9,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้มีมูลค่า 7,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 และการประมงมีมูลค่า 4,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.3

ผลิตภัณฑ์ 9 กลุ่มมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้แก่ กาแฟ ยางพารา ข้าว เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผลไม้และผัก ปลา สวาย กุ้ง ผลิตภัณฑ์จากไม้ และวัสดุในการผลิต

ที่มา:

VIET NAM NEWS

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login