หน้าแรกTrade insight > กระทรวงพาณิชย์เมียนมากำหนดบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

กระทรวงพาณิชย์เมียนมากำหนดบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมาประกาศในพิธีเปิดงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ กรุงย่างกุ้ง ว่ากระทรวงพาณิชย์เมียนมากำลังดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายในสิ้นปี 2566 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เมียนมาได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบลิขสิทธิ์ และได้เริ่มจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการโดยผ่านศูนย์รับคำร้องในกรุงเนปยีดอว์ ย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566

ในบรรดากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสี่ฉบับ กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้มีผลบังคับใช้แล้ว และกระทรวงพาณิชย์กำลังดำเนินการเพื่อบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และกฎหมายลิขสิทธ์ทางด้านวรรณกรรมและด้านศิลปกรรม ภายในสิ้นปี 2566 ตามด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในปี 2567

********************************************

Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login