หน้าแรกTrade insight > กระทรวงพาณิชย์เตรียมเซ็น MOU ผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศ เพื่อยกระดับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์เตรียมเซ็น MOU ผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศ เพื่อยกระดับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์เตรียมเซ็น MOU ผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศ เพื่อยกระดับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าdownload

ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.)

Login