หน้าแรกTrade insightข้าว > กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าเชิงรุก ชู Thai Brand Heroes สินค้านวัตกรรมจากข้าว สร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าเชิงรุก ชู Thai Brand Heroes สินค้านวัตกรรมจากข้าว สร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าเชิงรุก ชู Thai Brand Heroes
สินค้านวัตกรรมจากข้าว สร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า
………………………………………………….

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการ “Thai Brand Heroes” สินค้านวัตกรรมจากข้าวของไทย ในงาน Thailand Rice Fest 2023 ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธ.ค. 66
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG Hall 6 บูธ I1 โดยร่วมกับ The Cloud ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศของไทย

นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า DITP มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและส่งเสริมสินค้านวัตกรรมของคนไทย ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่สากล ซึ่งสอดรับกับนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของรัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) โดยกรมฯ ได้เดินหน้าสร้างและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสินค้าและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดต่างประเทศ
กรมฯ เดินหน้าส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการ “Thai Brand Heroes” สินค้านวัตกรรมจากข้าวของไทย ในงาน Thailand Rice Fest 2023 ซึ่งจัดคู่ขนานกับงาน Thailand Coffee Fest Year End 2023 โดยร่วมมือกับ The Cloud ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมจากข้าว จากโครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย (IDEA LAB) ผู้ประกอบการจากกลุ่ม BCG Heroes ของกรมฯ รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล AgriPlus Award จากกรมการค้าต่างประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่ายที่บูธ DITP Pavilion ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG Hall 6 บูธ I1 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ และเพิ่มโอกาสทางการค้า และเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ สร้างการรับรู้การดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม
สำหรับสินค้าผู้ประกอบการ 10 แบรนด์ ที่เข้าร่วมออกบูธ ประกอบด้วย 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่
สินค้ากลุ่มอาหาร จำนวน 6 ราย ได้แก่ แบรนด์ BIOBLACK กราโนลาข้าวก่ำ , แบรนด์ Eatvolution ข้าวถั่วลูกไก่พร้อมทาน , แบรนด์ ออร์กาเนะ ผลิตภัณฑ์อาหารและขนมเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก , แบรนด์ DIAMOND FRESH ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำนมข้าวยาคูออร์แกนิค , แบรนด์ กลมกลืน เจลลี่ไฟเบอร์ธรรมชาติ , แบรนด์ สุคันธา ข้าวตังธัญพืช สินค้ากลุ่มสุขภาพ – ความงาม จำนวน 3 ราย ได้แก่ แบรนด์ SKIN HEAVEN ผงล้างหน้ามหัศจรรย์ , แบรนด์ Wabella ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวพิเศษ , แบรนด์ HUG สบู่เหลวและแชมพู จากข้าวหอมมะลิสุรินทร์ และ สินค้ากลุ่มไลฟสไตล์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ แบรนด์ PET SMILE ผลิตภัณฑ์ดูแลของสัตว์เลี้ยง

ในปีนี้ กรมฯ มีแผนต่อยอดนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th สายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169
………………………………………………….

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

… ธันวาคม 2566

อ่านข่าวฉบับเต็ม : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าเชิงรุก ชู Thai Brand Heroes สินค้านวัตกรรมจากข้าว สร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า

Login