หน้าแรกTrade insightกุ้งขาวแวนนาไม > กรมประมงเสนอเงินอุดหนุนการเลี้ยงกุ้ง

กรมประมงเสนอเงินอุดหนุนการเลี้ยงกุ้ง

ที่มา : กรมประมง, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20230201134556_1_file.pdf

Login