หน้าแรกเร่งรัดการส่งออก > การขยายตลาดต่างประเทศ (เซลส์แมนประเทศ)

การขยายตลาดต่างประเทศ (เซลส์แมนประเทศ)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนเดินทางไปเพื่อสร้างพันธมิตรและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดเป้าหมาย ระหว่างเดือน ก.ค. 62 – ก.พ. 63 รวม 6 ประเทศ อาทิ จีน อินเดีย ตุรกี เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และกัมพูชา มีผู้ประกอบการร่วมเดินทาง คาดการณ์มูลค่าการค้าตาม MOU จำนวน 94,822 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการค้าแล้ว 21,064 ล้านบาท (ระหว่าง ธ.ค. 62 – มิ.ย. 63)

Login