หน้าแรกTrade insightสุกร > โปแลนด์แล้งหนักคาดผลิตผลการเกษตรลดลงร้อยละ 20

โปแลนด์แล้งหนักคาดผลิตผลการเกษตรลดลงร้อยละ 20

Minister of Agriculture and Rural Development ของโปแลนด์ได้เปิดเผยผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและผลกระทบต่อผลิตผลการเกษตรในโปแลนด์ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 ที่ผ่านมา โดยพบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวโปแลนด์ประสพภาวะความแห้งแล้งของพื้นที่เกษตรกรรมใน 15 จังหวัดจากจำนวน 16 จังหวัดทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณผลิตผลการเกษตรปรับตัวลดลงไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 20 ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2567 โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรที่มีรอบเก็บเกี่ยวในช่วงก่อนฤดูใบไม้ร่วง อาทิ ธัญพืช เบอร์รี่ แอปเปิล ผักกาด แคร์รอท และแตงกวา เป็นต้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

1. โปแลนด์มีพื้นที่รองรับภาคการเกษตรใหญ่เป็นอันดับ 4 ของสหภาพยุโรป รองจากฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปน โดยโปแลนด์มีพื้นที่เกษตรกรรมและปศุสัตว์ประมาณ 185,000 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 60 ของพื้นที่ประเทศ โดยสินค้าเกษตรสำคัญที่ผลิตได้ อาทิ ธัญพืชต่างๆ มันฝรั่ง แอปเปิล และสินค้าปศุสัตว์ เช่น เนื้อวัว สุกร และสัตว์ปีก เป็นต้น ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของโปแลนด์มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของสหภาพยุโรป โดยในปี 2566 มีมูลค่าประมาณ 21.2 พันล้านยูโร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ของ GDP ของประเทศ

2. ผลกระทบจากความแห้งแล้งของพื้นที่เกษตรกรรมในโปแลนด์ อาจส่งผลให้ผลิตผลการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบหลักของภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของโปแลนด์ลดลง และมีแนวโน้มที่ผู้ผลิตจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าเกษตรจากภายนอกประเทศทั้งจากสหภาพยุโรปและยูเครนเพื่อทดแทน

 

ที่มา: Polish Press Agency

อ่านข่าวฉบับเต็ม : โปแลนด์แล้งหนักคาดผลิตผลการเกษตรลดลงร้อยละ 20

Login