หน้าแรกTrade insight > โปแลนด์จะยกเลิกมาตรการ Zero VAT เมษานี้ดีเดย์

โปแลนด์จะยกเลิกมาตรการ Zero VAT เมษานี้ดีเดย์

รัฐบาลโปแลนด์ได้ประกาศยกเลิกมาตรการ Zero VAT สำหรับสินค้าอาหาร ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โปแลนด์กำลังประสบปัญหาภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศอย่างรุนแรง ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของโปแลนด์ ได้กล่าวว่า รัฐบาลได้พิจารณาถึงอัตราเงินเฟ้อของโปแลนด์ที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติโดย ณ เดือนมกราคม 2567 มีการปรับตัวลดลงเหลือร้อยละ 3.9 และจากการสำรวจราคาสินค้าอาหารในตลาดโปแลนด์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีการปรับราคาเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำ และคาดว่าไม่มีแนวโน้มที่จะปรับราคาเพิ่มขึ้นในระยะสั้นนี้ รัฐบาลจึงเห็นว่ามาตรการช่วยเหลือดังกล่าวไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป โดยรัฐบาลจะประกาศปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าอาหารของโปแลนด์ให้กลับมาอยู่ที่ร้อยละ 5 ในวันที่ 1 เมษายน 2567 ที่จะถึงนี้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

1. มาตรการ Zero VAT ได้มีการประกาศใช้บังคับในช่วงที่โปแลนด์กำลังเผชิญปัญหาภาวะเงินเฟ้ออย่างหนัก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 9.2 และขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดสูงสุดที่ร้อยละ 18.4 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการในตลาดโปแลนด์ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564

2. หลังจากการประกาศยกเลิกมาตรการ Zero VAT ของรัฐบาลโปแลนด์ ได้มีการคาดการณ์ว่าราคาสินค้าอาหารในโปแลนด์อาจจะปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 ซึ่งถือว่าปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำหากเปรียบเทียบกับราคาสินค้าในช่วงที่โปแลนด์กำลังประสบภาวะเงินเฟ้อที่ผ่านมา ซึ่งสินค้าอาหารมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 ทั้งนี้ กลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ซอสปรุงรส เครื่องปรุง และขนมหวาน ปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10.5 รองมาได้แก่ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์นม ปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.7 และผลไม้คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.5 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม สคต. วอร์ซอ คาดว่าร้านอาหารซึ่งรวมถึงร้านอาหารไทยในโปแลนด์จะไม่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกมาตรการ Zero VAT ในครั้งนี้มากนัก แต่ก็ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

 

ที่มา: Notes from Poland

อ่านข่าวฉบับเต็ม : โปแลนด์จะยกเลิกมาตรการ Zero VAT เมษานี้ดีเดย์

Login