หน้าแรกTrade insightข้าว > โครงการปลูกข้าวสามฤดู ของบริษัทเอเชีย-โปแตช สากล ในแขวงคำม่วน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรแบบทันสมัยของสปป.ลาว

โครงการปลูกข้าวสามฤดู ของบริษัทเอเชีย-โปแตช สากล ในแขวงคำม่วน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรแบบทันสมัยของสปป.ลาว

ในนามผู้สนับสนุน ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสปป.ลาว บริษัทเอเชีย-โปแตช สากล ได้มอบการสนับสนุนต่อเนื่อง กำลังการผลิตฝุ่นโปแตชที่เป็นอุตสาหกรรมหลักได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่โครงการผลิตโบรมีนที่เป็นโครงการแรกในเขตอะโปแตชของนิคมอุตสาหกรรม ได้มีการเปิดเครื่องจักรผลิตไปแล้ว เอเชีย-โปแตช สากล ได้เพิ่มโครงการใหม่ขึ้นเพื่อเปลี่ยนการเกษตรในสปป.ลาว ให้มีความทันสมัยขึ้น

โดยโครงการส่งเสริมแก้ไขความยากจนนี้ อยู่ที่บ้านเซียงแหวน แขวงคำม่วน โดยบริษัทเอเชีย-โปแตช สากล ได้ทำการวิจัยหาจุดเด่น ด้านเกษตรกรรมของสปป.ลาว และเน้นการส่งเสริมการเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเป็นภารกิจหลักของบริษัท ใช้เทคนิคการปลูกข้าวพันธุ์ผสมที่ก้าวหน้าที่สุดของจีน

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ทางบริษัทมีการร่วมลงนามระหว่าง 4 ฝ่าย ได้แก่ บริษัทเอเชีย-โปแตช สากล แผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงคำม่วน บริษัทหวยฮั่ว อาหารประจำวัน จำกัด และบริษัทหวยฮั่ว ลงทุนกสิกรรม จำกัด โดยการเซ็นสัญญาศึกษาความเป็นไปได้ครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต้นแบบแรกของแขวงคำม่วน

นายวันชัย พองสะหวัน เจ้าแขวงคำม่วน ได้กล่าวในที่ประชุมว่า โครงการร่วมมือปลูกข้าวสามฤดูนี้มีความสำคัญในการเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบธรรมดาไปสู่เกษตรแบบทันสมัยในท้องถิ่นนี้ ทั้งยังสร้างผลประโยชน์ให้แก่สปป.ลาว และประชาชน โดยหน่วยงานต่างๆ ภายในแขวงยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ ทั้งในด้านการให้บริการ การสร้างสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ และรับประกันว่าโครงการดังกล่าวจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ทั้งนี้ บริษัทเอเชีย-โปแตช สากล ยังดึงเอาบริษัทหวยฮั่ว อาหารประจำวัน จำกัด และบริษัทหวยฮั่ว ลงทุนกสิกรรม จำกัด สร้างทีมงานนักวิชาการที่มีคณะวิจัยวิทธยาศาสตร์หยวนหลงผิง ต้นกำเนิดพันธุ์ข้าวลูกผสมระดับโลก ที่มีต้นกำเนิดมาจากเมืองหวยฮั่ว มณฑลหูหนาน ซึ่งพันธุ์ข้าวลูกผสมสำหรับเพาะปลูกสองฤดู ที่หน่วยงานหยวนหลงผิง เพาะพันธุ์นั้นสามารถให้ผลผลิตถึง 22,500 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ สร้างสถิติผลผลิตจากข้าวสูงสุดในโลก

เพื่อส่งเสริมดำเนินโครงการฯ นาย Xu Zhong Jian เจ้าเมืองหวยฮั่ว ได้เข้าเยี่ยมชมเขตนิคมอุตสาหกรรม และให้ความเห็นว่า บริษัทเอเชีย-โปแตช สากล ได้กลายเป็นต้นแบบให้แก่บริษัทอื่นๆ ของจีนที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศ และได้ปฏิบัติตามข้อริเริ่ม one belt one road และหวังว่าเมืองหวยฮั่วและแขวงคำม่วนจะยังคงให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อได้ในอนาคต

ที่มา เว็บไซต์ข่าว  https://laoedaily.com.la/2023/06/28/124135/

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

Login