หน้าแรกTrade insightอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล > เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างรายได้กว่าแสนล้านให้กับสิงคโปร์

เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างรายได้กว่าแสนล้านให้กับสิงคโปร์

รายงานของหน่วยงานกำกับดูแลสื่อของสิงคโปร์ (Infocomm Media Development Authority (IMDA)) เปิดเผยว่า ในปี 2565 เศรษฐกิจดิจิทัลก่อให้เกิดรายได้ 106,000 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือคิดเป็น 17.3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สิงคโปร์ ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มถึงเกือบ
สองเท่าจากเดิมซึ่งอยู่ที่ 58,000 ล้านเหรียญสิงคโปร์ระหว่าง
ปี 2560 – 2564 รายงานดังกล่าวคำนวณเศรษฐกิจดิจิทัลจากสององค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเพิ่มมูลค่าหรือการสนับสนุนทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจข้อมูลและการสื่อสาร (the Information and Communications : I&C) ซึ่งประกอบด้วย บริการดิจิทัลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เช่น โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ และ 2) มูลค่าเพิ่มที่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ดิจิทัลได้รับจากเทคโนโลยีและโซลูชั่นดิจิทัล อย่างไรก็ดี รายงานระบุว่า ในขณะนี้ ยังไม่มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับการวัดค่าเศรษฐกิจดิจิทัล แต่เป็นการนำเสนอแนวทางในการกำหนดและวัดเศรษฐกิจดิจิทัลของสิงคโปร์ เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ติดตามผลของการก่อให้เกิดรายได้ของเศรษฐกิจดิจิทัลในสิงคโปร์

รายงานระบุว่า ในปี 2565 ภาคธุรกิจ I&C คิดเป็น 5.4% ของ GDP สิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังคิดเป็นหนึ่งในสามของเศรษฐกิจดิจิทัลของสิงคโปร์ และเป็นภาคธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสิงคโปร์ในฐานะประเทศศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก ภาพรวมเศรษฐกิจสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะมาจากภาคการเงินและการประกันภัย ตามมาด้วยภาคการค้าส่ง และภาคการผลิต แต่ตั้งแต่ปี 2560 ภาคธุรกิจ I&C เติบโตเร็วเกือบสองเท่าของภาคการเงินและการประกันภัย และการผลิต สามกลุ่มธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ เกม อีคอมเมิร์ซ และบริการออนไลน์ต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย โดยแต่ละกลุ่มมีการเติบโตแบบทบต้นสูงถึง 70% ต่อปี

การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลก่อให้เกิดการจ้างงานทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นจาก 155,500 ตำแหน่งในปี 2560  เป็น 201,100 ตำแหน่งในปี 2565 คิดเป็น 5.2% ของตำแหน่งงานทั้งหมด ซึ่งหลายบริษัทพยายามจะเปลี่ยนระบบเป็นดิจิทัลจึงก่อให้เกิดความต้องการผู้เชี่ยวชาญงานด้านการประมวลผลแบบคลาวด์ เครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในกลุ่มธุรกิจ SMEs เพิ่มสูงขึ้นถึง 94% ในปี 2565 จากเดิม 74% ในปี 2561 ในขณะที่เกือบทุกบริษัทขนาดใหญ่ต่างนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในรูปแบบต่าง ๆ

นาง Josephine Teo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและข้อมูลสิงคโปร์ กล่าวว่า การทราบถึงมูลค่าของเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญของประเทศต่าง ๆ เนื่องจากจะเป็นการช่วยวางแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนนโยบายเพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศ ซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่า ความพยายามในการขยายอุตสาหกรรมของสิงคโปร์กำลังประสบผลสำเร็จ และรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมบุคลากรให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

สำหรับประเทศไทย นอกเหนือจากเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานแล้ว การส่งเสริมและผลักดันธุรกิจ SMEs รวมถึงการพัฒนาบุคลากรควบคู่สู่เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เกิดความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสร้างโอกาสสร้างรายได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยต่อไป

ที่มา :

https://wwwstraitstimes.com/tech/s-pore-s-digital-economy-contributed-106b-or-173-to-gdp-in-2022-according-to-first-survey

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login