หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > เมียนมาขยายการให้บริการระบบพิธีการศุลกากรอัตโนมัติด่านชายแดนท่าขี้เหล็ก

เมียนมาขยายการให้บริการระบบพิธีการศุลกากรอัตโนมัติด่านชายแดนท่าขี้เหล็ก

  1. กรมศุลกากรเมียนมา ได้ขยายการให้บริการพิธีการศุลกากรอัตโนมัติของเมียนมา (MACCS: Myanmar Automated Cargo Clearance System) ไปยังด่านชายแดนท่าขี้เหล็กตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบัน ระบบนี้ให้บริการในย่างกุ้ง ด่านชายแดนเมียวดี ด่านชายแดนมูเซ่ และด่านชายแดนชินชเวฮอ
  2. กรมศุลกากรเมียนมา ได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานการค้า และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการระบบ อย่างสำเร็จ โดยการฝึกอบรมที่แก่ผู้ใช้ระบบ MACCS ทั้งความรู้ทางทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ รวมถึงดำเนินการทดสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร หน่วยงานการค้าท่าขี้เหล็ก หอการค้า บริษัทส่งออกและนำเข้าที่ตั้งอยู่ในท่าขี้เหล็ก และสมาคมตัวแทนพิธีการศุลกากรเมียนมา
  3. ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก-นำเข้าและบริการพิธีการศุลกากรบริเวณด่านชายแดนท่าขี้เหล็กและเส้นทางการค้าที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ระบบพิธีการศุลกากรอัตโนมัติหรือระบบ MACCS ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 22 มีนาคม 2567

อ่านข่าวฉบับเต็ม : เมียนมาขยายการให้บริการระบบพิธีการศุลกากรอัตโนมัติด่านชายแดนท่าขี้เหล็ก

Login