หน้าแรกTrade insightทุเรียน > สหราชอาณาจักรเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับทุเรียนเวียดนาม

สหราชอาณาจักรเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับทุเรียนเวียดนาม

ตั้งแต่ ทุเรียน Ri6 ชุดแรกของเวียดนามได้ส่งออกไปยัง     สหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2566 บริษัท TT Meridian ได้นำเข้าทุเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยสัปดาห์ละ 3-4 ตัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทุเรียนเวียดนามได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก ผู้บริโภคในตลาดสหราชอาณาจักรเป็นอย่างมาก

จากการวิจัยหลายปีเกี่ยวกับผลไม้ของเวียดนาม บริษัท TT Meridian ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเวียดนามไปยังประเทศแถบยุโรปและทั่วโลก ได้มองเห็นโอกาสสำหรับการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดสหราชอาณาจักร

นาย Thai Tran ผู้จัดการของ TT Meridian กล่าวว่า ด้วยภาษีสิทธิพิเศษเป็น 0 ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีสหราชอาณาจักร-เวียดนาม (UK-Vietnam Free Trade Agreement: UKVFTA) การนำเข้าทุเรียนจากเวียดนามมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคาอย่างมากเมื่อเทียบกับการนำเข้าจากประเทศอื่นๆ ที่ต้องเสียภาษีร้อยละ 8 ด้วยอัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรสูง ทำให้ราคาเป็นปัญหาสูงสุดสำหรับผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรเป็นอย่างมาก

นาย Nguyen Canh Tuong  ที่ปรึกษาการค้าของเวียดนามในสหราชอาณาจักรระบุว่า กระแสตอบรับของตลาดทุเรียนพันธุ์ Ri6 เป็นไปในเชิงบวก โดยการนำเข้าในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าปลีกมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ดีสำหรับทุเรียนของเวียดนามที่จะขยายส่วนแบ่งการตลาดในสหราชอาณาจักรในอนาคต อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำหรับทุเรียนเวียดนามที่จะขยายตลาดในตลาดสหราชอาณาจักรคือการแข่งขันสูง นอกจากนี้ปัญหาอีกประการหนึ่งสำหรับผู้ส่งออกทุเรียนคือ ขั้นตอนการขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าจากทางการเวียดนาม เนื่องจากเป็นข้อกำหนดบังคับในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ UKVFTA ขั้นตอนในปัจจุบันจึงใช้เวลานาน และค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากผู้ประกอบการต่างๆ ต้องยื่นขอใบรับรองกำเนิดโดยตรง นาย Nguyen Canh Tuong  จึงได้เสนอให้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และขอให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการลดเวลาในการออกใบรับรองแหล่งกำเนิด เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทั้งหมดของการนำผลไม้จากสถานที่เก็บเกี่ยวไปยังห้องปฏิบัติการไปยังด่านชายแดน และผ่านพิธีการศุลกากรภายในครึ่งวัน และสามารถขนส่งทางเครื่องบินได้ในวันเดียวกัน

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญอันดับ 3 ของเวียดนาม และเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 9 ของเวียดนาม โดยเวียดนามมีการส่งออกสินค้าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปีในช่วงที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคี (UKVFTA) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ในช่วง 2 ปีแรกของการดำเนินการ UKVFTA แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19 การค้าทวิภาคีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ 16.4 ในปี 2564 และร้อยละ 6.5 ในปี 2565 ซึ่งมีมูลค่ากว่า 6,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำคัญของเวียดนาม ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า อุปกรณ์และส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหาร เซรามิกส์ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และผลไม้ หากมองศักยภาพของตลาดในสหราชอาณาจักรจะเห็นว่าเป็นประเทศที่มีโอกาสขยายสินค้าสูง ด้วยความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคา ในปัจจุบันทุเรียนของเวียดนามสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดที่มั่นคงในสหราชอาณาจักรได้อย่างมั่นใจ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเวียดนามในสหราชอาณาจักร ผู้ผลิตและผู้ส่งออกทุเรียนจำเป็นต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค เทคโนโลยีการเก็บรักษา และรับประกันคุณภาพของผลผลิต หากต้องการรักษาตลาดส่งออกในระยะยาว ระบบขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ ยังเป็นความท้าทายที่ต้องแก้ไข เพื่อให้ทุเรียนและผลไม้ของเวียดนามสามารถแข่งขันได้ดีในตลาดสหราชอาณาจักร

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Login