หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > สนค. เดินหน้าศึกษาการแยกห่วงโซ่อุปทานสหรัฐฯ – จีน และผลกระทบต่อไทย

สนค. เดินหน้าศึกษาการแยกห่วงโซ่อุปทานสหรัฐฯ – จีน และผลกระทบต่อไทย

ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

Login