หน้าแรกTrade insight > สนค. เดินหน้าจัดทำภาพอนาคต Plant-Based Food ค้นหาพืชศักยภาพไทย สร้างมูลค่าสูง ดันเศรษฐกิจยั่งยืน

สนค. เดินหน้าจัดทำภาพอนาคต Plant-Based Food ค้นหาพืชศักยภาพไทย สร้างมูลค่าสูง ดันเศรษฐกิจยั่งยืน

สนค. เดินหน้าจัดทำภาพอนาคต Plant-Based Food ค้นหาพืชศักยภาพไทย สร้างมูลค่าสูง ดันเศรษฐกิจยั่งยืนdownload

ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.)

Login