หน้าแรกTrade insightมันสำปะหลัง > รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนกันยายน 2564 สถานการณ์มันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังในตลาดจีน โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนกันยายน 2564 สถานการณ์มันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังในตลาดจีน โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

Login