หน้าแรกTrade insight > ยักษ์ใหญ่พลังงานโปแลนด์บุกตลาดออสเตรีย

ยักษ์ใหญ่พลังงานโปแลนด์บุกตลาดออสเตรีย

Orlen บรรษัทพลังงานรายใหญ่ของโปแลนด์ แถลงการลงนามในสัญญาข้อตกลงเข้าซื้อกิจการของบริษัท Doppler Beteiligungs
ผู้ให้บริการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้แบรนด์ Turmol ของออสเตรีย ซึ่งปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมันจำนวน 266 แห่ง และมีส่วนแบ่งตลาดในออสเตรียอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ทั้งนี้ หากการเข้าซื้อกิจการสำเร็จลุล่วงจะทำให้สัดส่วนรายได้จากตลาดในต่างประเทศของ Orlen เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 44 และคาดว่าจะมีผลกำไรจากการควบรวมกิจการในปี 2575 ไม่ต่ำกว่า 4.5 พันล้านยูโร อย่างไรก็ดี การเข้าซื้อกิจการของ Orlen ในครั้งนี้จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก European Commission ก่อนซึ่งคาดว่าจะประกาศผลการพิจารณาภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

1. ตลาดพลังงานในโปแลนด์ถือเป็นหนึ่งในตลาดที่มีขนาดใหญ่ ทั้งพลังงานถ่านหิน น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน โดย Orlen นอกจากจะเป็นผู้นำในตลาดโปแลนด์แล้ว ยังถือเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ของยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกอีกด้วย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการควบรวมกิจการภายในประเทศระหว่าง Orlen และ PGNiG ผู้ให้บริการก๊าซธรรมชาติของโปแลนด์เมื่อปี 2565 แล้วนั้น Orlen ได้เริ่มขยายตลาดในสหภาพยุโรปอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบัน Orlen มีจำนวนสถานบริการน้ำมันทั้งหมด 3,150 แห่ง ทั้งในโปแลนด์ กลุ่มประเทศยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก และกลุ่มประเทศบอลติก อาทิ เยอรมนี สาธารณรัฐเชค สโลวาเกีย ลิทัวเนีย และฮังการี โดยการเข้าซื้อกิจการในออสเตรียในครั้งนี้จะทำให้ Orlen ขยับเข้าใกล้กับเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 3,500 สาขาภายในปี 2573 รวดเร็วยิ่งขึ้น

2. อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปมีแผนที่จะหยุดการขายรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากปิโตรเลียมในปี 2578 พร้อมกันทั้งภูมิภาค การเข้าซื้อหรือขยายกิจการในครั้ง Orlen น่าจะวางแผนในการใช้สถานีบริการน้ำมัน ให้บริการพลังงาน
ในรูปแบบอื่นๆ กับผู้บริโภคด้วย นอกเหนือจากการจำหน่ายน้ำมันเพียงอย่างเดียว อาทิ พลังงานไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ EV
หรือพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

ที่มา :

tvpworld.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login