หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรมอื่นๆ > ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกออสเตรียติดตั้งโซล่าร์เซลล์ระดับเมกะวัตต์ ป้องโลกด้วยพลังงานสะอาด

ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกออสเตรียติดตั้งโซล่าร์เซลล์ระดับเมกะวัตต์ ป้องโลกด้วยพลังงานสะอาด

บริษัท Spar AG ผู้ค้าปลีกรายใหญ่อันดับหนึ่งของออสเตรียกำลังก้าวอีกขั้นไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและการปกป้องสภาพอากาศด้วยพลังงานสะอาด โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานให้กับศูนย์บริหารจัดการส่วนภูมิภาค ณ เมืองเซนต์เพิลเทิ่น ทางภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี บนพื้นที่รวม 4,496 ตารางเมตร และมีมูลค่าการลงทุนกว่า 1,000,000 ยูโร ศูนย์ประจำภูมิภาคแห่งนี้รับผิดชอบดูแลการค้าในพื้นที่รัฐโลเวอร์ออสเตรีย เบอร์เกนแลนด์ และกรุงเวียนนา ซึ่งมีประชากรรวมกันถึงร้อยละ 40 ของประชากรทั้งประเทศ แผงโซลาร์เซลล์ได้ถูกติดตั้งบนหลังคาของอาคารคลังสินค้า ซึ่งคิดเป็นพื้นที่รวมขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าครอบคลุมความต้องการพลังงานได้ราวหนึ่งในสามของความต้องการรวม

ที่มา: www.retailreport.at

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสำนักงานฯ

บริษัท Spar AG ครองส่วนแบ่งทางการตลาดค้าปลีกในประเทศออสเตรียราวหนึ่งในสามและมีจำนวนร้านค้าปลีก (ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท) มากที่สุดในประเทศ มีความล้ำหน้าสูงด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และมักดำเนินบทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงในด้านที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ง สคต. เวียนนาเคยมีโอกาสเข้าพบหารือและนำเสนอสินค้าผักและผลไม้สดจากประเทศไทย และทาง Spar AG ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าต่อไปการขนส่งสินค้าทางอากาศจะถูกตั้งคำถามอย่างมากจากผู้บริโภคในประเด็นการสร้างมลพิษทางอากาศและภาวะเรือนกระจก ซึ่งผู้บริโภครวมถึงผู้ค้าอย่าง Spar จะปฏิเสธการนำเข้าสินค้าที่ขนส่งทางอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคิดหาวิธีการขนส่งสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา

กรกฎาคม 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login