หน้าแรกTrade insightเกษตรอื่นๆ > ผลพยากรณ์ผลผลิต กาแฟ ปี 2566 (ปีเพาะปลูก2565/66)

ผลพยากรณ์ผลผลิต กาแฟ ปี 2566 (ปีเพาะปลูก2565/66)

ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร

Login