หน้าแรกTrade insight > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้รับเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์แผ่นป้ายโฆษณาและผ่าน Banner ในเว็บไซต์ ภายใต้โครงการงานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้รับเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์แผ่นป้ายโฆษณาและผ่าน Banner ในเว็บไซต์ ภายใต้โครงการงานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login