หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทขนส่งเอกชนดำเนินการขนส่งตัวอย่างสินค้าเข้าโครงการนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark และ G-mark ในงาน Good Design Exhibition 2023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทขนส่งเอกชนดำเนินการขนส่งตัวอย่างสินค้าเข้าโครงการนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark และ G-mark ในงาน Good Design Exhibition 2023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login