หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > บริการไปรษณีย์ของบราซิลร่วมมือกับ Shopee เพื่อขายสินค้าไปยังไทยและเอเชีย

บริการไปรษณีย์ของบราซิลร่วมมือกับ Shopee เพื่อขายสินค้าไปยังไทยและเอเชีย

ข้อตกลงนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางจากบราซิลส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และไทยa
Correios ไปรษณีย์ของบราซิลได้ลงนามในข้อตกลงกับ Shopee ซึ่งเป็นแอพริเคชั่นสำหรับการช้อปปิ้งของสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบราซิลไปยังตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทบริการยักษ์ใหญ่ Shopee ที่เป็นหนึ่งในด้านเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ Correios พร้อมกับหน่วยงานส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนของบราซิล (ApexBrasil) ข้อตกลงนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของบราซิลส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และไทย
กลุ่มการค้าที่รู้จักกันในชื่อสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพันธมิตรหลักสําหรับเศรษฐกิจ
บราซิลโดยมีการหมุนเวียนทางการค้า 16.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 เพิ่มขึ้น 21.3% นอกจากนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจะมีการฝึกอบรมสําหรับบริษัทต่างๆ รวมถึง การสนับสนุนการดําเนินงานเชิงกลยุทธ์
และความยั่งยืนบนแพลตฟอร์ม Shopee และความช่วยเหลือจาก Correios ไปรษณีย์บราซิลเกี่ยวกับการ ขนส่งและโลจิสติกส์การกระจายสินค้า ไปรษณีย์ของบราซิลคาดว่า การส่งออกจะเริ่มในปีนี้ โดยบริษัทที่มี
ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีศักยภาพสูงจะได้รับความรู้และการเข้าตลาดเอเชียได้
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ไปรษณีย์บราซิลมีนโยบายเข้าสู่ตลาดเอเชีย อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และไทย ผ่านแอพริเคชั่น Shopee ซึ่งจะเป็นโอกาสทางการค้าของบราซิลที่เน้นใช้แพล็ตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวอย่างมากในตลาดบราซิล ช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้า และมีความพร้อมด้านโลจิสติกส์ที่มีต้นทุนลดลงทำให้สินค้าบราซิลสามารถแข่งขันในตลาดอาเชียได้ ในขณะเดียวกัน หากไทยสนใจจะเข้าใช้ แอพริเคชั่น Shopee เพื่อเป็นช่องทางขายสินค้าทางอีคอมเมิร์ซในบราซิล ก็เป็นแนวทางความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทยกับ Shopee ได้เช่นกัน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login