หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > ชาวฟิลิปปินส์กว่า 13.4 ล้านครัวเรือน รู้สึกตัวเองยากจน

ชาวฟิลิปปินส์กว่า 13.4 ล้านครัวเรือน รู้สึกตัวเองยากจน

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login