หน้าแรกTrade insight > ข่าวดี! อาหารสัตว์เลี้ยงผสมเนื้อโค “พาณิชย์” ปลดล็อกส่งออกไปกีวีได้แล้ว

ข่าวดี! อาหารสัตว์เลี้ยงผสมเนื้อโค “พาณิชย์” ปลดล็อกส่งออกไปกีวีได้แล้ว

ข่าวดี! อาหารสัตว์เลี้ยงผสมเนื้อโค “พาณิชย์” ปลดล็อกส่งออกไปกีวีได้แล้ว

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแจ้งข่าวดีผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง หลังกระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมของนิวซีแลนด์ยอมรับเอกสารรับรองการส่งออกของกรมปศุสัตว์ไทย หลังลุยแก้ไขปัญหาจนมีข้อสรุป ส่งผลให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีเนื้อโคเป็นส่วนประกอบสามารถส่งออกไปได้แล้ว คาดขยายตลาดได้เพิ่มขึ้นแน่

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2563 กระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมของนิวซีแลนด์ได้แจ้งยอมรับเอกสารรับรองการส่งออกของกรมปศุสัตว์ไทยแล้ว หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน และไทยได้ขอให้นิวซีแลนด์ช่วยแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทย ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP JC) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เดิมผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยไม่สามารถส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีเนื้อโคเป็นส่วนประกอบไปนิวซีแลนด์ได้ เพราะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมของนิวซีแลนด์ โดยผู้ผลิตของไทยจะต้องตอบแบบสอบถามตามข้อกำหนดด้านเทคนิคและสุขอนามัย และต้องมีเอกสารรับรองการส่งออกจากกรมปศุสัตว์ของไทยที่นิวซีแลนด์ยอมรับจึงจะสามารถส่งออกไปนิวซีแลนด์ได้

“ผลจากการยอมรับเอกสารดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ประกอบการสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีเนื้อโคเป็นส่วนประกอบของไทยสามารถส่งออกไปยังตลาดนิวซีแลนด์ได้ง่ายขึ้น รวมถึงช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ส่งออกไทย และจะทำให้อาหารสัตว์ไทยเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดนิวซีแลนด์ได้เพิ่มขึ้น”

สำหรับในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานิวซีแลนด์ถือเป็นตลาดที่ไทยส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2560 ไทยส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปนิวซีแลนด์มีมูลค่าเพียง 6.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ปี 2562 เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็น 10 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ธุรกิจสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงถือเป็นธุรกิจดาวรุ่งที่น่าจับตามอง มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุนัข และแมว ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจากข้อมูลล่าสุด ในปี 2562 ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่อันดับ 4 ของโลก รองจากสหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ และจีน มีมูลค่าส่งออก 1,693 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปี 2561 มีตลาดส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่สำคัญ ได้แก่ อาเซียน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย

Login