หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรมอื่นๆ > ก้าวทันนโยบายสำคัญรอบโลก การส่งเสริมสิ่งทอให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ก้าวทันนโยบายสำคัญรอบโลก การส่งเสริมสิ่งทอให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้จัดทำบทความก้าวทันนโยบายสำคัญรอบโลก การส่งเสริมสิ่งทอให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาข้อมูลจากประเทศต่างๆ ประกอบด้วย อินเดีย ออสเตรเลีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สวีเดน สหรัฐอเมริกา และแคนาดา

Login