หน้าแรกTrade insightทุเรียน > การนำเข้าทุเรียนไทยของประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในช่วงไตรมาสแรกปี 2566

การนำเข้าทุเรียนไทยของประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในช่วงไตรมาสแรกปี 2566

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login