หน้าแรกTrade insightทุเรียน > การค้าระหว่างกว่างซีกับประเทศกลุ่มอาเซียนในช่วง 5 เดือนแรกเติบโต 117.4%

การค้าระหว่างกว่างซีกับประเทศกลุ่มอาเซียนในช่วง 5 เดือนแรกเติบโต 117.4%

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานศุลกากรเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เปิดเผยตัวเลขว่า ช่วงเดือนมกาคม-พฤษภาคม 2566 การค้าต่างประเทศของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีมูลค่านำเข้าและส่งออก 287,510 ล้านหยวน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาเติบโต 53.2% ความเร็วการเติบโตนี้สูงกว่าความเร็วการเติบโตของการค้าต่างประเทศในภาพรวมของประเทศจีนที่ 48.5% สำหรับมูลค่าการนำเข้าและส่งออกกับประเทศอาเซียนมูลค่า 137,060 ล้านหยวน เติบโต 117.4%

การค้าในรูปแบบโลจิสติกส์สินค้าทัณฑ์บน การค้าชายแดนมูลค่าต่ำ และการค้าระหว่างชาวชายแดนมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งมูลค่าการค้าโลจิสติกส์สินค้าทัณฑ์บน 75,490 ล้านหยวน มูลค่าการค้าชายแดนมูลค่าต่ำ 36,160 ล้านหยวน และมูลค่าการค้าระหว่างชาวชายแดน 17,600 ล้านหยวน เติบโต 103.6% 111.4% และ 484.5% ตามลำดับ

การค้ากับกลุ่มประเทศสมาชิก RCEP อื่น มูลค่า 155,520 ล้านหยวน เติบโต 104.4% การค้ากับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมูลค่า 21,430 ล้านหยวน เติบโต 41.2% และการค้ากับกลุ่มประเทศแอฟริกามูลค่า 14,200 ล้านหยวน เติบโต 43.7%

ช่วง 5 เดือนแรก ตัวเลขการนำเข้าและส่งออกของเขตฯ กว่างซีจ้วง กับประเทศอาเซียนมีมูลค่า 137,060 ล้านหยวน เติบโต 117.4% ตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมา กว่างซีกระชับความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้การค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัด เฉพาะเดือนพฤษภาคม กว่างซีนำเข้าและส่งออกกับกลุ่มประเทศอาเซียนมูลค่า 32,130 ล้านหยวน เติบโต 100.9% ซึ่งเป็นตัวเลขที่เติบโตเป็นเท่าตัวติดต่อกัน 3 เดือน โดยเฉพาะการขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมกระดาษและรถยนต์

การที่ประเทศจีนขยายประเภทสินค้าที่นำเข้าจากประเทศอาเซียน ส่งเสริมให้ผลไม้ระดับ    พรีเมี่ยมจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้น ช่วง  5 เดือนแรก กว่างซีนำเข้าผลไม้จากประเทศกลุ่มอาเซียนมูลค่า 3,660 ล้านหยวน เติบโต 193.7% ส่วนใหญ่เป็นทูเรียนซึ่งมีมูลค่า 3,240 ล้านหยวน เติบโต 516% เป็นทุเรียนที่นำเข้าจากประเทศไทยมูลค่า 2,380 ล้านหยวน เติบโต 353% ทุเรียนนำเข้าจากประเทศเวียดนามมูลค่า 860 ล้านหยวน

ความเห็นสคต. ช่วง 5 เดือนแรก กว่างซีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยมูลค่า 9,126 ล้านหยวน เติบโต 168%  สินค้าที่นำเข้ามาก 10 อันดับแรกได้แก่ ฮาร์ดดิสไดร์ฟ  ทุเรียน มันสำปะหลังเส้น แป้งมันสำปะหลัง เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ไร้สายที่ส่งและรับเสียง/ภาพ มังคุด ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ วัสดุโลหะ

เขตฯ กว่างซีจ้วงตั้งอยู่บริเวณภาคได้ของจีน มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม โดยได้รับคำขนามนามเป็น “ประตูทางใต้ที่เปิดสู่ประเทศอาเซียน”ของจีน และมีด่านศุลกากรทั้งทางบก ทางราง ทางเรือและทางอากาศที่สามารถดำเนินการค้ากับต่างประเทศได้ เช่น ทางบก  4 ด่านประกอบด้วย 1.ด่านโหย่วอี้กวาน 2. ด่านตงซิง 3. ด่านหลงปัง 4. ด่านสุยโข่ว ทางราง 1. ด่านรถไฟผิงเสียง 2 ด่านรถไฟหนานหนิง ทางเรือ ประกอบด้วย 1. ท่าเรือฝางเฉิงก่าง 2. ท่าเรือชินโจว 3. ท่าเรือเป๋ยไห่ ทางอากาศ ประกอบด้วย 1. ท่าอากาศยานนานาชาติเหลี่ยงเจียงกุ้ยหลิน 2. ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีหนานหนิง ซึ่งทำให้ความได้เปรียบทำเลที่ตั้งและทางโลจิสติกส์ในการนำเข้าสินค้าจากอาเซียน จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการนำเข้าผลไม้จากประเทศอาเซียนของจีน รวมถึงผลไม้ไทย

ช่วง 5 เดือนแรก กว่างซีนำเข้าผลไม้จากไทยมูลค่า 2,571 ล้านหยวน เติบโต 308% ผลไม้ที่นำเข้าทั้งหมดมี ทุเรียน มังคุด ลำไย ส้มโอ ชมพู่ มะพร้าว ผลไม้แช่แข็งและผลไม้อบแห้ง รายละเอียดดังนี้

ที่
ผลไม้
น้ำหนัก (ตัน)
มูลค่า ( หยวน )
1
ทุเรียน
65221
2,380,397,713
2
มังคุด
6367
163,474,585
3
มะพร้าว
2093
12,683,467
4
ลำไย
1492
11,571,416
5
ผลไม้แช่แข็ง
26
1,218,551
6
ส้มโอ
25
631,314
7
ชมพู่
21
480,655
8
มะพร้าว
64
344,785
9
ผลไม้อบแห้ง
0.5
111,551

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์ส่งออกสินค้าโดยผ่านด่านศุลกากรในเขตฯ กว่างซีจ้วง และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทางสคต. หนานหนิง ทาง Email: thaitcnanning@ditp.go.th

แหล่งที่มา https://mp.weixin.qq.com/s/ooRESJS7mFWLCusNBZDnrQ
http://www.bbrtv.com/2023/0618/853370.html
http://www.customs.gov.cn/
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login